Tuesday, December 10, 2013

Invitation

We have another invitation to visit with friends on the 27th so we'll come back from Alwernia on the 26th. This invitation comes from Podalany, just north of where we live so it will be a short drive to their house. So it looks like this Christmas we will be busy travelling and enjoying some new company. How nice that will be.

I made three trips in the last three days to mail out Christmas cards and developed a little conversation with the local clerk there. How nice to be able to speak, rather simply, and carry on a conversation in Polish. I guess I am getting better.

We've decided to make favorki before we take our trip to Alwernia and take it with us as our contribution to Wigilia. It's a simple pastry to make, just takes some time to do it. Of course, we'll make a lot so we leave behind some for us when we return. Thank goodness I have my mother's recipe and some years of experience making it when she was alive. We're already in the holiday spirit and the tree goes up on Friday.

Mamy kolejne zaproszenie, kiedy wrócimy z Alwerni, tym razem na  27 grudnia, by odwiedzić  przyjaciół,. To zaproszenie zostało wysłane z  Podolan ,  miejscowości na północ od miejsca, gdzie mieszkamy , więc będzie to krótki przejazd do ich domu . Tak więc wygląda na to, to Boże Narodzenie będziemy zajęci podróżami i będziemy się cieszyć nowym towarzystwem . Jak miło, że tak się stanie .

W ciągu ostatnich trzech dni zrobiłem trzy wycieczki, by wysłać kartki świąteczne i porozmawiać trochę z lokalnym urzędnikiem na poczcie. Jak miło jest wysłowić się i prowadzić rozmowy w języku polskim- na razie raczej  prostymi zdaniami. Myślę, że idzie mi coraz lepiej .

Postanowiliśmy zrobić favorki zanim wyruszymy w naszą podróż do Alwerni i zabrać je z nami jako nasz wkład na  Wigilię . Zrobienie ciasta jest proste , po prostu wykonanie zajmuje trochę czasu . Oczywiście , zrobimy dużo, aby zostało trochę dla nas , gdy wrócimy . Dzięki Bogu mam przepis mojej matki i kilka lat doświadczenia w pieczeniu, gdy jeszcze żyła . Jesteśmy już w świątecznym nastroju , a drzewo pojawi się w piątek .

2 comments:

Anonymous said...


It sounds like you have made great progress with speaking
the Polish language.

Congratulations on all of your hard work.

Hoosier

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks but I don't think I've made GREAT progress but slowly getting better.