Thursday, March 13, 2014

A change and a warning.

The last two months, after using Blogger to write and post this blog since 2006, I've been having problems posting new slideshows of places we've been since January 2014. I written to Blogger Help and forums to fix the problem but all have been to no avail. I'm very comfortable using Blogger but without answers to fix the problems I have been thinking about using a new system to write my blog on, one which I won't have problems. So, my question is does anyone use another program such as Wordpress to write their blog. Can you give me any recommendations what to use and how easy is it to set up a blog. Specifically, I'm looking for a program for a three column blog that will almost duplicate the way this blog is setup now. Blogger has been easy to use without extensive HTML knowledge and that is what I am looking for. It is also free.

Today was a good day for the most part. First was a nice conversation via Skype and then Kasia arrived at 11:00 bringing with her new information about my ancestry. She is very good at what she does and is able to access files that I could not read. Combining the information I have found with information cousin Krzysztof Kupiński has, we have found 1,091 people, husbands and wives,  related to our family. Of course, many of them are dead now but I still know around 100 who are alive. Kasia stayed for 2 1/2 hours not giving me new names in the family but more information about my gggreat grandfather's children of which there were four men and two women.  Also she found out when he died and where. It was not exactly the information I was hoping for but it still added more information to the family puzzle.  With the information she gave me copies of church records to verify it.

Just a word of warning...........if you are using Windows 8 and get a message to upgrade to 8.1..DON'T. I did and now have problems with my system. In the fine print at the bottom of the agreement it states you CAN NOT go back to Win8. However, you can but only if you have the discs with the Win8 operating system and then you will have to reinstall any programs you use outside of Win8.

Od 2006 roku używałem Bloogera do pisania i wysyłania tego bloga na stronę internetową , jednak w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, miałem problemy z umieszczaniem slajdów z miejsc, w których byliśmy od stycznia 2014 roku. Napisałem do pomocy Bloggera i na forum, aby rozwiązać problem , ale wszystko było na próżno . Czułem się komfortowo używając Bloggera , ale bez odpowiedzi jak rozwiązać problemy, pomyślałem o użyciu nowego systemu do pisania na nim mojego bloga, który nie będę miał problemów . Więc moje pytanie jest czy ktoś używa innego programu , takich jak Wordpress , aby napisać swój blog. Czy możesz dać mi jakieś zalecenia co do wykorzystania i jak łatwo jest założyć blog . Konkretnie , szukam programu na trzy kolumny bloga , który będzie prawie powielać sposób w jaki jest tworzony teraz ten blog. Blogger jest łatwy w użyciu , bez HTML i rozległej wiedzy i to jest to, czego szukam . To jest również bezpłatny .

W większości dzisiaj był dobry dzień. Pierwszą rzeczą była miła rozmowa przez Skype , a następnie o 11:00 przybyła Kasia przynosząc z sobą nowe informacje o moim pochodzeniu . Ona jest bardzo dobra w tym co robi i jest w stanie uzyskać dostęp do materiałów , których nie mogłem odczytać . Łącząc informacje z tymi, jakie znalazłem w informacjach jakie miał kuzyn Krzysztof Kupiński  stwierdziliśmy, że  1091 ludzi, mężów i żon, związanych było z naszą rodziną . Oczywiście , wielu z nich już nie żyje , ale wciąż wiemy o około 100 , którzy żyją . Kasia przebywała przez 2 1/2 godziny nie tyle dając mi  nowe nazwiska w rodzinie , ale więcej informacji na temat dzieci mojego praprapradziadka, gdzie  było czterech mężczyzn i dwie kobiety . Dowiedziała się też , kiedy umarł i gdzie . To nie było dokładnie informacje, jakie miałem nadzieję uzyskać, ale dodały jeszcze więcej informacji rodzinnej układanki. Razem z informacjami dała mi kopie zapisów kościelnych , aby je zweryfikować .

 Słowo ostrzeżenia ........... jeśli używasz systemu Windows 8 , a otrzymasz wiadomość , aby uaktualnić do 8.1 .. NIE RÓB TEGO . Zrobiłem i teraz mam problemy z moim systemem . Drobnym drukiem na dole umowy stwierdza się, nie możesz wrócić do Win8 . Niemniej jednak  można , ale tylko wtedy, gdy masz dysk z systemem operacyjnym Win8 i wtedy trzeba będzie ponownie zainstalować wszystkie programy używane poza Win8 .

No comments: