Monday, March 03, 2014

Dental visit.


Here are two pictures from our latest "opera night".  We usually have a glass of wine before it starts and then water at the intermission.

Today was a little busy with conversations and Joan's visit to the dentist to have her teeth cleaned. The cost of that was 200zl($65).  It only took about 20 minutes and she didn't wait long before they started. I made an appointment for myself for next week. When I came home I  found the movie version, in English, of Fiddler on the Roof and we'll watch it tonight.  Even though I couldn't understand everything they were saying in last night's performance it was still a good event.  We just wanted to know the story better and understand everything more.

Oto dwa zdjęcia z naszej najnowszej opery "Noc". Zwykle mamy lampkę wina przed jego rozpoczęciem, a następnie wody w przerwie.

Dziś było trochę tłoczno z rozmów i wizyta Joanny do dentysty mieć czyszczone zęby.Koszt to było 200zł (65 $). Zajęło to około 20 minut i nie trzeba było długo czekać, zanim zaczęli. Umówiłem się dla siebie na przyszły tydzień. Kiedy wróciłem do domu znalazłem wersję filmu, w języku angielskim, Skrzypek na dachu, a my go obejrzeć dziś wieczorem. Mimo, że nie mogłem zrozumieć wszystko, co mówili w wykonaniu wczorajszym nadal było dobre wydarzenie. Chcieliśmy tylko poznać historię lepiej i zrozumieć wszystko więcej.

No comments: