Sunday, March 16, 2014

I'm not gonna take it anymore!

I spent a good part of my day trying to copy the family tree to my second laptop for backup. It isn't so easy to do as it was with earlier versions of Family Tree Maker.  I don't know how these designers of programs and operating systems can tell you the "new" version is so much better than the last and yet when you download them you realize they are not better. The new Win 8.1 vs. Win 8 is certainly a good example of that. I have had too many problems after downloading it and still my laptop doesn't work as well as before.

With Family Tree Maker it is the same. Previous versions were no problem putting you tree on two computers but now, in version 2014, you have to link your tree to Ancestry on one computer and if you want to put it on another, unlink it, copy it, transfer it, restore it and hope everything doesn't get changed in the process. I spent 3 hours today trying to do it and still it doesn't work on the other laptop. I feel like that guy from the old movie, Network, who opened his window and shouted, "I.m not gonna take it anymore"

Spędziłem sporą część mojego dnia próbuje skopiować drzewo genealogiczne do mojego drugiego laptopa do tworzenia kopii zapasowych . To nie jest tak łatwo zrobić , jak to było we wcześniejszych wersjach Family Tree Maker . Nie wiem, jak ci projektanci programów i systemów operacyjnych może powiedzieć," nowa " wersja jest o wiele lepiej niżostatnio , a jednak kiedy ich zdajesz sobie sprawę , że nie są lepiej pobrać . Nowy Win 8.1 vs Win 8 jest na pewnodobrym przykładem . Miałem zbyt wiele problemów po pobraniu go i nadal mój laptop nie działa , jak wcześniej.

Z Family Tree Maker jest tosamo . Poprzednie wersje nie były problemem oddanie się drzewa na dwóch komputerach , ale teraz , w wersji 2014 , należy połączyć swoje drzewo do przodków na jednym komputerze , a jeśli chcesz umieścić go na innym , odłączyć go , skopiować go , przenieść go przywrócić i nadzieję, że wszystko, co nie ulega zmianie w procesie . Spędziłem 3 godziny dzisiaj próbuje to zrobić i nadal nie działa na innym laptopie . Czuję się jak ten facet ze starego filmu , Network, który otworzył okno i krzyknął: " Im nie będzie już tego znieść "

No comments: