Friday, March 21, 2014

What a day.

Started off today with two conversations, then lesson with Zbyszek and it was such a nice day Joan and I went for a long walk to be outside. I needed the time to get ready to start reinstalling the programs on my computer. That was no easy task because, as usual, there were a few new problems and I didn't get everything finished by the time I was ready to stop for the day. The most I did was install Norton 360 for virus protection and Skype for conversing. Tomorrow I'll have to spend more time installing the other programs and I'm confident one or more will give me a new problem to solve. However, at this time the computer is working well and that's good enough for today.

Rozpoczął się dzisiaj z dwóch rozmów, następnie lekcji z Zbyszek i to było takie miłe dzień Joan i ja poszedłem na długi spacer na zewnątrz. Potrzebowałem czasu, aby rozpocząć ponowne instalowanie programów na komputerze. Że nie było łatwym zadaniem, ponieważ, jak zwykle, było kilka nowych problemów i nie dostać wszystko wykończone przez czas byłem gotowy, aby zatrzymać na dzień.Najbardziej zrobiłem było zainstalować program Norton 360 do ochrony antywirusowej i Skype dla rozmowy. Jutro będę musiał poświęcić więcej czasu na instalowanie innych programów i jestem przekonany, jeden lub więcej daje mi nowy problem do rozwiązania. Jednak w tym momencie komputer działa dobrze i to wystarczy na dziś.

No comments: