Wednesday, March 12, 2014

Wed. meeting.

Met with Zbyszek today at Kandulski's and Joan had a question about a Polish word that he tried to explain to her. It's always entertaining to watch the two of them try to explain their position to one another. Both agree strong willed and don't give in easily. We stayed for about an hour and then came home.

Tomorrow Kasia visits with us and I find out more about my ancestry. It should be interesting..

Dzisiaj spotkaliśmy się ze Zbyszkiem u Kandulskich i Joan miała pytanie na temat polskiego słowa, które Zbyszek próbował jej wytłumaczyć. Zabawne jest oglądać oboje, jak starają się wyjaśnić  pozycję wobec siebie. Oboje mają silną osobowość i łatwo nie ustępują. Byliśmy tam około godziny i wróciliśmy do domu.

Jutro odwiedzi nas Kasia i dowiem się więcej o moich przodkach. To powinno być interesujące.

No comments: