Saturday, March 15, 2014

Relaxing

A day for homework, watching old Bulls basketball games on tape and relaxing. Outside it's gray, raining and not a day to be outside.

Dzień pracy domowej, oglądanie starych Bulls mecze koszykówki na taśmie i relaks. Na zewnątrz jest szaro, pada deszcz i nie ma dnia, aby być na zewnątr

No comments: