Monday, March 17, 2014

No surprise.

It's no surprise Crimea is joining the Russian Federation now. The only question is whether Russia will now use the pretext of protecting Russians citizens in eastern Ukraine to send in it's army which is already massed on the border. Thee bigger question is who will stop it. Western powers talk and talk and talk with little action. I think Putin only responds to force and no one has committed to that except him. It's a very troubling time in this crisis, not only for the world but also Poland. What will happen if there is an invasion into Ukraine? Will Poland join Ukraine in this fight?

The last three days the weather has been gray and rainy. Winter is not returning but we've not had too warm temperatures during this time and still wait for the real Spring to appear.

To nic dziwnego, że Krym dołącza teraz do Federacji Rosyjskiej. Pytanie tylko, czy Rosja użyje teraz  pretekstu ochrony obywateli rosyjskich we wschodniej Ukrainie do wysłania wojsk, które jest już zgromadzone na granicy. Tym większe pytanie, kto to zatrzyma. Zachodnie mocarstwa mówią i mówią, i mówią a  mało działają. Myślę, że Putin reaguje tylko na siłę i nikt nie dopuści się  tego, oprócz niego. To jest bardzo niepokojący moment  w tym  kryzysie, nie tylko na świecie, ale także w Polsce. Co się stanie w razie inwazji na Ukrainę? Czy Polska dołączy do Ukrainy w tej walce?

Ostatnie trzy dni pogoda była szara i deszczowa. Zima nie wraca, ale nie mieliśmy zbyt wysokiej temperatury w tym czasie i nadal czekamy na prawdziwe pojawienie się wiosny.

No comments: