Tuesday, March 25, 2014

Nie wiadomośći

No news today. Almost like yesterday with the weather. I've stepped up my conversations and now have two or three each day. Almost feels like work but since I volunteer to do it I can't really complain about it.

Żadnych nowości dzisiaj. Pogoda prawie taka sama jak wczoraj. Zwiększam natężenie moich rozmów przez Skype i mam dwie lub trzy każdego dnia. Wrażenie podobne do pracy ale od czasu, jak wykonuję to jako wolontariusz, naprawdę nie mogę narzekać.

No comments: