Wednesday, March 19, 2014

Virtual Drive?

An early shopping day for food, spent 105zl for the week. I was suppose to have a conversation at 1PM but was looking at the wrong day when I agreed and then today Joan pointed out my mistake. I hate when I do that.

Talked with cousin Andrzej last night and we arranged to meet tomorrow in Golina so he can instruct me how to fix my computer problems. It's probably going to take 2-3 hours He does everything from something called a virtual drive and if he has a problem with something he is able to just reload his operating system from the virtual drive. He's been telling me for over a year I should be doing this also but I've never taken the time to learn about it.  Besides, I learn better when I have someone who can actually show me how to do it than reading about it. Some people learning by seeing, some by hearing, some by doing. I guess I am in the last category. I have two laptops, one with win8.1(sucks) and the other with win7. Once I learn how to do it for win8, then I'll do it for win7. I'll go by myself because Joan has started Spring cleaning and you know how long that takes after the winter.

Zaczęliśmy dzień od zakupów żywności na tydzień, na które wydaliśmy 105zł. Ja przypuszczałem, że będę mógł rozmawiać godzinie trzynastej na Skype , spojrzałem nie na ten dzień, kiedy się zgodziłem i dziś Joan zauważyła mój błąd . Nienawidzę , kiedy to robię .

Wczoraj rozmawiałem z kuzynem Andrzejem  i umówiliśmy się jutro w Golinie , aby mógł mnie poinstruować, jak rozwiązać moje problemy z komputerem . To prawdopodobnie zajmie 2-3 godziny Andrzej posługuje się czymś, co nazywa wirtualną pamięcią i jak  ma z czymś problem  jest w stanie po prostu odświeżyć swój system operacyjny z dysku wirtualnego. On opowiadał mi o tym  ponad rok temu, że powinienem zrobić to samo , ale nigdy nie miałem czasu , aby się o tym dowiedzieć.  Poza tym, uczę się lepiej , kiedy mam kogoś, kto rzeczywiście może mi pokazać , jak to zrobić , zamiast czytać o tym samemu. Niektórzy ludzie uczą się obserwując , niektórzy słuchając , niektórzy robiąc . Myślę, że jestem w tej ostatniej kategorii . Mam dwa laptopy , jeden z win8.1  i inny z win7 . Jak nauczę się, jak to zrobić w Win8 , to zrobię to z win7 .

No comments: