Monday, March 24, 2014

I'm back.

Alright, I'm back in action with all upgrades and repairs to my system finished and it's back to normal. It took too many hours to do but it had to be done.

Yesterday was the opera and we were not really impressed with the performance. For the most part the whole stage was empty with only a chair or two used and no staging other than that. The singers were average but, in general, we could have missed this opera and not really missed anything.  We have one more to go to, La Boheme, and it's the main one we have been waiting for. It's 2 days after my birthday next month.

The last 5 days have been gray and raining so not great weather to be out and about. Naturally, we're still paying attention to the news about Ukraine and the situation there which is not getting better. Although NATO has told about the danger of the large Russian army at the eastern border of Ukraine, no country has stepped up to offer military aid.  All they do is talk and talk, exactly what Putin thought they would do.

W porządku , wróciłem do akcji modernizowania., przywracania i naprawiania  systemu i teraz on wraca do normy . Bardzo dużo czasu zajęło aby to wykonać, ale to musiało być zrobione .
Wczoraj byliśmy w operze, ale przedstawienie nie zrobiło na nas specjalnego wrażenia. W przeważającej części cała scena była pusta tylko z dwoma krzesłami i poza tym żadnej innej inscenizacji.  Śpiewacy byli średni , a w ogóle mogliśmy nie iść na tą operę i naprawdę niczego byśmy nie stracili.  Mamy jeszcze wyjście na  „La Boheme” , a to najważniejsze na co czekamy . To będzie  2 dni po moich urodzinach w przyszłym miesiącu .

Ostatnie 5 dni było szarych i padał deszcz , więc nie była to super pogoda aby gdzieś wychodzić . Naturalnie,  zwracamy uwagę na wiadomości o Ukrainie i sytuację , która  tam się nie poprawia. Chociaż NATO powiadomiło o niebezpieczeństwie z powodu dużej armii rosyjskiej na wschodniej granicy Ukrainy , żaden kraj nie zwiększył oferty pomocy wojskowej . Wszystko co robią to mówią i mówią,  dokładnie to, co Putin myślał, że zrobią.

No comments: