Saturday, March 08, 2014

Dzień Kobiet.

Today was Dzień Kobiet or Women's Day in Poland so I took Joan to Kandulski's for a little coffee and cake. Not really what I had in mind but tonight I am talking with my son so we couldn't make a different arrangement for the evening. However, tomorrow I night I will take her to cousin Maciek's restaurant for dinner. A day late but better than not doing anything at all.

‘International Women’s Day’ was first celebrated in Poland in 1948, when it was arbitrarily imposed by the powers that be from the former Soviet Union, replacing the former Catholic celebration, the feast of Wincenty Kadlubek. Despite its inauspicious origins in the Stalinist period, ‘Dzień Kobiet’ grew to become accepted by Polish society and is now an integral part of Polish culture.

Dziś był Dzien Kobiet i Dzień Kobiet w Polsce, więc wziąłem Joan do Kandulski jest dla małej kawie i ciastku. Nie jest to, co miałem na myśli, ale dziś wieczorem mówię z moim synem, więc nie mogliśmy zrobić inny układ na wieczór. Jednak jutro w nocy wezmę ją do restauracji kuzyna Maćka na obiad. Dzień późno, ale lepiej niż nic nie robić w ogóle. 


"Międzynarodowy Dzień Kobiet" został po raz pierwszy obchodzony w Polsce w 1948 roku, kiedy to został arbitralnie narzucone przez mocarstwa, że ​​być z byłego Związku Radzieckiego, zastępując byłego uroczystości katolickiej, święto Wincentego Kadłubka. Pomimo niepomyślnych początków w okresie stalinowskim, "Dzien Kobiet" rozrosła się przyjęta przez polskie społeczeństwo i jest teraz integralną częścią polskiej kultury

No comments: