Monday, January 05, 2015

Booties!!

Every January starts out expensive because it's time to pay car and flat insurance. The car, a seven year old Fiat Panda was 1,520 zl for full coverage and the flat insurance was 410 zl. We could have cheaper car insurance if we took only the mandatory car insurance(OC) but we also have (AC) which covers us both ways plus gives us a car to use anywhere in Poland if we have a problem that requires repairs for any length of time. Since we do considerable traveling in Poland, that is the best for us.

I had to do a little tracking down today because someone left their house booties here after the party and I didn't know who the belonged too. Fortunately, the first person I talked to said they belonged to her so I was able to return them today. Kamila lives very close to us so it was no problem. I like them and think they would be good for Joan so I'll buy a pair for her.

I had several emails today thanking us for inviting them to our party so I think it was a success. Personally, I didn't have enough time to talk with everyone long enough because, being a host meant taking care that everyone had enough to eat and drink. I guess what surprised me the most was that not everyone drank much, except for coffee.

Co roku w styczniu rozpoczyna się drogie, bo nadszedł czas, aby zwrócić samochód i płaski ubezpieczenie.Samochód, siedmioletnia Fiat Panda był 1520 dla pełnego pokrycia i płaskim ubezpieczenie było 410 . Moglibyśmy mieć tańsze ubezpieczenie samochodu, jeśli wzięliśmy tylko obowiązkowe ubezpieczenie samochodu (OC), ale mamy też (AC), które obejmuje nas w obie strony oraz daje nam samochód w dowolnym miejscu w Polsce, jeśli używać mamy problem, który wymaga naprawy przez dłuższy czasu. Ponieważ robimy znaczne podróży w Polsce, która jest dla nas najlepsze.

Musiałem zrobić trochę śledzenie dziś w dół, ponieważ ktoś opuścił swoje pantofelki dom tu po imprezie, a ja nie wiem, kto należał też. Na szczęście, pierwszą osobą rozmawiałem powiedział, że należał do niej, więc byłem w stanie zwrócić je do dziś. Kamila mieszka bardzo blisko nas, więc nie było problemu. Lubię je i myślę że będą dobre dla Joan więc będę kupić parę dla niej.

Miałem kilka e-maili dziś dziękując nam za zaproszenie ich do naszej strony, więc myślę, że to był sukces. Osobiście nie mam wystarczająco dużo czasu, aby porozmawiać z każdym, na tyle długo, ponieważ, będąc gospodarzem oznaczało dbanie, aby każdy miał co jeść i pić. Myślę, że to, co mnie najbardziej zaskoczyło to, że nie wszyscy pili dużo, z wyjątkiem kawy.

No comments: