Wednesday, January 28, 2015

Good news.

Yes, the soup was good with the new ingredient, maybe a little more sour, tasting like the żurek we had close to Zakopane.

The good news came today in an email from the driver's license bureau in Illinois. They said that while you can only renew your license over the internet every 8 years, it is possible to renew it by mail within one year before it expires. Since mine doesn't expire until April 2016, I have to wait three more months before I can do it but Joan can do it now. I wrote back to them and asked them to send us the form she needs to do it. Now it's just a matter of how long it will take to get the form, fill it out, send it and then wait for the return. She won't get a new license, only a sticker to put on the back of her current license that will extend the license four more years. We're very happy about this because it won't make us go back to the U.S. just for renewing our licenses.

We did go out today because Joan needed some money added to her phone account before it expired. W used to be able to do it over the internet but for some reason our provider, Orange, no longer does business with CitiHandlowy and we don't want to open another account in a different bank just for our phones. Things are always changing and that was one change we didn't like.   There was also a new girl who takes the money to add to your account, a young girl in her 20's. Unlike the previous girl, this one wanted to make me feel like she was doing me a favor of taking the money and had the same attitude I've seen in government offices years ago. What I don't understand is why she acted like that. OK, my Polish language isn't perfect but you shouldn't treat anyone the way she did.  If I knew more words I would have told her my opinion of her service but instead I just thanked her and walked out when she was done. 

Tak, zupa była dobra z nowym składnikiem, może trochę bardziej kwaśny, degustacja jak żurek mieliśmy blisko Zakopanego.

Dobra wiadomość przyszła dziś w e-mailu z biura ds. licencji dla kierowców w stanie Illinois. Powiedzieli, że podczas gdy można odnowić licencję przez Internet tylko co 8 lat, jest możliwe, aby odnowić ją pocztą w ciągu jednego roku przed upływem terminu jej ważności. Ponieważ moja nie wygasa przed kwietniem 2016 r.  muszę czekać kolejne trzy miesiące zanim mogę to zrobić, ale Joan może to zrobić teraz. Napisałem do nich ponownie i poprosiłem ich, aby wysłali nam formularz, który Joan potrzebuje. Teraz to tylko kwestia tego, jak długo to potrwa, aby uzyskać formularz, wypełnić go, a następnie go wysłać i czekać na zwrot. Ona nie dostanie nowej licencji, tylko naklejkę do umieszczenia na odwrocie jej aktualnej licencji, która przedłuży jej ważność o kolejne cztery lata. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, ponieważ nie będziemy musieli jechać do USA tylko po to, aby uaktualnić nasze prawa jazdy
.
Dzisiaj wyszliśmy z domu, ponieważ Joan potrzebowała doładowania do telefonu, zanim konto straci ważność. Mieliśmy zwyczaj robienia tego przez Internet, ale z jakiegoś powodu nasz operator Orange, nie współpracuje z Citi Handlowy , a my nie chcemy otworzyć kolejnego konta w innym banku, tylko z powodu telefonów. Rzeczy zawsze się zmieniają, a to była jedna z tych zmian, która nam się nie podoba. Był też nowa, młoda dziewczyna około 20. lat, która wzięła pieniądze, aby doładować  konto. W odróżnieniu od poprzedniej dziewczyny, ta chciała, żebym poczuł, że robi mi przysługę biorąc moje pieniądze i miała taką samą postawę, jaką widziałem lata temu w  urzędach. Nie rozumiem, dlaczego tak postąpiła. OK, mój język polski nie jest doskonały, ale nie należy traktować każdego w taki sposób, w jaki ona to zrobiła. Gdybym znał więcej słów, wyraziłbym moją opinię o jej usługach, ale zamiast tego kiedy skończyła, po prostu podziękowałem i wyszedłem.


No comments: