Sunday, January 18, 2015

Didn't do it.

Nice picture of my sister, Tami, and her husband, Jim.
Ładne zdjęcie mojej siostry, Tami, i jej mąż, Jim.
Postponed taking down the tree today, we just didn't feel like doing it. A bit of a lazy day for us with the gray clouds outside and 0c temperature. The forecast for the rest of the week is about the same. We thought about going for a ride in the country but were even too lazy to do that. I did talk with a friend who is going to Mexico in two weeks to see a little sunshine and enjoy warmer weather than we have here.  Sounds like a good idea but we'll wait for our trip to Spain for that.

Przełożone zdejmując dziś drzewo, po prostu nie czuje się jak to zrobić.Trochę leniwy dzień dla nas, z szarymi chmurami i temperaturze na zewnątrz 0 ° C.Prognoza dla reszty tygodnia około same. Myśleliśmy o pójściu do jazdy w kraju, ale były jeszcze zbyt leniwy, aby to zrobić. Ja rozmawiałem z kolegą, który jedzie do Meksyku w ciągu dwóch tygodni, aby zobaczyć trochę słońca i cieszyć się cieplejsza pogoda nie mamy tutaj. Brzmi jak dobry pomysł, ale będziemy czekać na nasz wyjazd do Hiszpanii za to.

No comments: