Sunday, January 11, 2015

Sunday

We had a wind storm last night and were without power for three hours.  The whole community was dark and I liked it. Finally got to see a lot of stars because all lights were out.

We watched the movie "Maleficent", an intersting interpretation of Sleeping Beauty. Today most channels are covering the Unity March in Paris. Also found out that Alfred Hitchcock made a documentary of the Holocaust in 1945 and it's on YouTube, Actual film footage of the Nazi concentration camps was filmed. It's not a film for children.


Mieliśmy huragan w nocy i było bez prądu przez trzy godziny.Cała społeczność było ciemno i mi się podobało. W końcu udało nam się zobaczyć wiele gwiazd, ponieważ wszystkie światła były na zewnątrz.

Oglądaliśmy film "Maleficent", interesującą interpretację Sleeping Beauty. Dziś większość kanałów jest zasłonięty Unity marca w Paryżu. Ponadto okazało się, że Alfred Hitchcock nakręcił film dokumentalny o Holokauście w 1945 roku i to na YouTube, Rzeczywista reżyser filmu z hitlerowskich obozów koncentracyjnych został nakręcony. To nie jest film dla dzieci.

No comments: