Tuesday, January 20, 2015

Coming Birthday

Our oldest member of the Kazmierczak will soon be 99 years old and her son, Ron, was kind enough to send me this picture of Bernice with her three children, Ron, Barbara and Dennis. Bernice has been very helpful in learning about this line of my family and has contributed pictures for my family archives. Her father, Władysław, was the oldest brother of my own grandfather, Adam. The only member of her family I remember meeting was her sister, Stanasława, a Catholicd nun in America who came to Krakow many years ago to teach English to the nuns there. Shee was a first cousin of my own aunt, Genevieve. Their religious names were Sister Illuminata and Sister Redempta and I remember their visits to our house when I was very young. Sister Illuminata attended the same university that I would go to much later, DePaul University, in Chicago. I still have her red graduation cap.

We watched an interesting film yesterday, Goya's Ghosts, about the famous Spanish painter who lived and painted during the years of the Spanish Inquisition. It was an interesting, historical story about those years. It reminded me of the horrible things that are done by religious fanatics using the name of God.

Joan found a new recipe fo very thin pork chops baked with apricot, prunes, onions, salt, pepper and she's in the kitchen now preparing them. We thought it was time to replace our knives and knew that someone gave a collection of knives some years ago. We put them in a safe place but couldn't find them anywhere until today. They are very sharp so, of course, when I was cutting up the prunes for her I cut myself. It's not bad, really just a minor cut.

Nasz najstarszy członek ze strony rodziny  Kazmierczak  wkrótce skończy 99 lat, a jej syn Ron, był na tyle uprzejmy, aby wysłać mi zdjęcie Bernice z trójką dzieci Ronem, Dennisem i Barbarą. Bernice bardzo pomogła mi  poznać  tą linię mojej rodziny i ofiarowała zdjęcia do mojego rodzinnego archiwum. Jej ojciec, Władysław, był najstarszym bratem mojego dziadka Adama. Jedynym członkiem rodziny, którego pamiętam  ze spotkań była jej siostra Stanisława, katolicka zakonnica w Ameryce, która przyjechała do Krakowa, wiele lat temu, by nauczać języka angielskiego tamtejsze siostry . Ona była kuzynką mojej ciotki, Genevieve. Ich zakonne imiona to: siostra Illuminata i siostra Redempta i pamiętam ich wizyty w naszym domu, kiedy byłem bardzo młody. Siostra Illuminata uczęszczała na tą samą uczelnię, na którą ja poszedłem znacznie później, DePaul University w Chicago. I nadal mam jej  biret.

Wczoraj obejrzeliśmy ciekawy film „ Duchy Goi”,  o słynnym hiszpańskim malarzu, który mieszkał i malował w latach hiszpańskiej inkwizycji. To była interesująca, historyczna opowieść o tamtych latach. Przypomniała mi o strasznych rzeczach, które dokonywane są przez fanatyków religijnych w  imię Boga.

Joan znalazła nowy przepis na bardzo cienkie schabowe zapiekane z morelami, śliwkami, cebulą, solą, pieprzem i teraz jest w kuchni i je przygotowuje. Pomyśleliśmy, że nadszedł czas, aby wymienić nasze noże, bo wiemy, że ktoś kilka lat temu podarował nam  ich zestaw. Umieściliśmy je w bezpiecznym miejscu, ale nie mogliśmy ich nigdzie znaleźć aż do dzisiaj. Są bardzo ostre, tak że oczywiście, kiedy kroiłem dla Joan śliwki, skaleczyłem się. To nie jest poważne, tak naprawdę to tylko niewielkie przecięcie.

No comments: