Monday, January 12, 2015

Chili-o.

Yes, our supply of Chile-o mix has been replenished thanks to a friend who just returned from the U.S. with 38 packages for us. Her two sons will be moving to the U.S. this year to attend college so our supply will be easy to get now. They both will attend Harper college near Chicago and live with their aunt and uncle.  They were born in the U.S. but lived most of their life in Poland so they can pay as U.S. citizens and the cost will be cheaper.  They are excited about the prospect of living near Chicago and improving their English through daily use. So....guess what were having for dinner tonight! Yes....Chili.

The wind storm knocked out our electricity for a while today so I missed my morning conversations. I hate that because it's like standing somebody up when you make a commitment to be there and you aren't.

Tak, nasza dostawa Chile-o mix został uzupełniony dzięki znajomemu, który właśnie wrócił z USA z 38 pakietów dla nas. Jej dwaj synowie będą przeprowadzce do USA w tym roku, aby uczestniczyć w kolegium, tak nasza podaż będzie łatwo dostać się teraz. Będą zarówno uczestniczyć Harper College w pobliżu Chicago i żyć z ciotką i wujem. Urodzili się w USA, ale mieszkał większość życia w Polsce, aby mogli zapłacić za obywateli USA i koszty będą tańsze. podekscytowani perspektywą życia w pobliżu Chicago i poprawy znajomości języka angielskiego przez codziennego użytku. Więc .... wiecie co mieli na kolację dziś wieczorem! Tak .... Chili.

 Burza wiatr znokautowany naszą energię na chwilę dzisiaj tak brakowało mi moje poranne rozmowy. Nienawidzę tego, bo to jak stoi ktoś się podczas dokonywania zaangażowanie tam być i nie

No comments: