Wednesday, January 14, 2015

Sunny..

The sun actually was out today. What a surprise! It's like a big event now when the sun is out and it makes a difference in people.

Joan and I had a lengthy discussion about attending the Spanish school in April. In the end we decided not to go to it because of cost, no real necessity to speak Spanish here, few people to speak Spanish with, etc. However, we will go to Estepona on March 30th for two weeks and stay at the place we stayed before. I already made the reservation with them and now it's just arranging the flights on Ryanair. We'll rent a car for that time and visit some cities we haven't been to, especially Cordoba. I'm sure we will revisit the Alhambra again in Granada. Even with all of those expenses it's still half the cost of going to the school so we're actually saving money. :-) It will be nice to be in a sunny climate for a few weeks and the Spring should be beginning in Poland when we get back.

This weekend the tree will come down. It's a little funny, we put up the tree a month ago with three lines of 100 lights each. The second week, the bottom line burned out. A week before the party, the middle line went out and we replaced it. Last Monday, the top line burned out so we've had enough. Next year before the tree goes up I will buy two additional LED lines of 100 lights and that should end the problem of when one light burns out, they all go out.

Dzisiaj rzeczywiście było słońce. Co za niespodzianka! Teraz, gdy słońce jest na zewnątrz, to jest jak wielkie wydarzenie, które sprawia, że ludzie czują się inaczej.

Joan i ja mieliśmy długą dyskusję o uczestnictwie w szkole języka hiszpańskiego w kwietniu. W końcu zdecydowaliśmy się nie iść do niej ze względu na koszty i tego, że nie ma tutaj prawdziwej konieczności mówić po hiszpańsku,  kilka osób się mówi po hiszpańsku itp. Jednak pojedziemy do Estepony 30 marca na dwa tygodnie i pobyt w miejscu, w którym  mieszkaliśmy wcześniej. Ja już u nich dokonałem rezerwacji, a teraz to tylko zorganizuję lot z  Ryanair. Na ten czas wynajmiemy samochód i odwiedzimy kilka miast, w których nie byliśmy, zwłaszcza Kordobę. Jestem pewien, że ponownie odwiedzimy Alhambrę w Granadzie. Nawet  wszystkie koszty razem wzięte, to połowa kosztów pójścia do szkoły, więc ostatecznie oszczędzamy pieniądze. :) Będzie miło być w słonecznym klimacie przez kilka tygodni, a wiosna powinna zacząć się w Polsce, kiedy wrócimy.

W ten weekend drzewko choinkowe zostanie rozebrane. To trochę śmieszne, my postawiliśmy je miesiąc temu z trzema łańcuchami lampek po 100 sztuk każdy. W drugim tygodniu, dolna linia przepaliła się. Tydzień przed imprezą, środkowa partia przestała się świecić, a my ją wymieniliśmy. W ostatni poniedziałek, górne lampki przepaliły się, więc mieliśmy dosyć. Na następny rok, zanim postawimy drzewko kupuję dwa dodatkowe zestawy LED po 100 lampek i to powinno zakończyć problem.

No comments: