Friday, January 23, 2015

Money day.

95zl today for the weekly shopping but 891zl for car repair. It needed two front shock absorbers replaced, alternator belt and front end alignment. Still, that is not bad for a 10 year old car. We're still very happy that we bought a Fiat Panda despite all the opinions we heard against buying any type of Fiat.  I think those opinions were based on the old Fiats and the newer ones are much better. When it comes time to replace this car, most likely we will buy another Panda.

The weather is still the same, gray, cloudy, little rain and temperatures around 0. People are already talking about Spring but ours won't come until March 30th when we go to Spain. We're already looking forward to sun, warmer days, seeing old friends and do some traveling around the country.

95zł dziś tygodnika zakupy, ale 891zl za naprawy samochodu. Jest potrzebne dwa amortyzatory przednie wymieniane, pasek alternatora i przedni wyrównania koniec. Mimo, że nie jest to złe dla 10-letniego samochodu. Wciąż jesteśmy bardzo szczęśliwi, że kupiliśmy Fiat Panda pomimo wszystkich opinii przed zakupem słyszeliśmy wszelkiego rodzaju Fiat. Myślę, że te opinie były oparte na starych Fiatów i nowsze są znacznie lepsze. Kiedy przychodzi czas, aby zastąpić ten samochód, najprawdopodobniej będziemy kupować kolejnego Panda.


Pogoda jest wciąż ten sam, szary, pochmurny, trochę deszczu i temperatury około 0. Ludzie mówią już o wiosnę, ale nasz nie przyjdzie do 30 marca, kiedy jedziemy do Hiszpanii. My już czekamy na słońce, ciepłe dni, widząc starych znajomych i zrobić kilka podróży wokół hrabiego kraj.

No comments: