Wednesday, January 21, 2015

Female President?

Joan and I both agree that the recipe she tried last night for dinner needs improvement. It also called for bread crumbs which made the meal to dry. She might try it again with some kind of gravy to pour over it to give it more liquid. We ate a little, found it too dry, she added water but it was still dry. We ate the rest anyway because we didn't want to waste food. Oh well, not every recipe she tries turns out great but most do. The addition of the fruit, however, was good.

I am not sure if it's the first time ever, but one of the political parties now has a woman candidate in the running for the Presidency next year. I think it's a loosing battle because the party she represents is not that strong, she is a woman, she is pretty and she is young. Poland, being a male dominated society is unlikely to elect her. The fact that she is pretty may get her some male votes but not from women. Her youth will also be a factor because opponents will argue she doesn't have enough experience. It will still be interesting to see how the country reacts to a woman candidate.

Joan alerted me to the fact that her American driver's license will expire this May. Every four years we must renew our licenses and last time we were able to do it over the internet. However, according to Illinois law, you can only do it once and the next time you must physically go to have it done. That means she would have to fly back to the U.S. before May to do it. We talked about it and, since she doesn't drive at all in Poland, we may just let it expire. Mine doesn't expire until next year and I do all of the driving so unless I find another way to renew the license, I may have to go back next year before April. I've written an email to the appropriate office to see what can be done and now am just waiting for an answer, IF I get one. I would not like to go back just for that reason.

Joan i ja zgadzamy się, że przepis, która ona wypróbowała na wczorajszą kolację wymaga poprawy. Należy także dodać tartej  bułki, która nadałaby konsystencji mięsa zwartości. Joan może wypróbować go ponownie z jakimś sosem , aby danie było nim polane. Jedliśmy mało, okazało się, że jest zbyt suche, Joan dodała wody, ale nadal było suche. Tak czy inaczej, zjedliśmy resztę dlatego, że nie chcieliśmy zmarnować jedzenia. No cóż, nie każdy przepis, który Joan wypróbowuje  okazuje się doskonały, ale większość jest dobra.  Jednak z dodatkiem owoców  było dobre.

Nie jestem pewien, czy jest to po pierwszy raz, ale jedna z partii politycznych wystawia teraz kobietę jako kandydatkę w nadchodzących wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Myślę, że jest to przegrana batalia, ponieważ partia, którą ona reprezentuje nie jest tak silna, ona jest kobietą,  jest ładna i młoda. Jest mało prawdopodobne, by została wybrana, ponieważ Polska jest zdominowana przez męską część społeczeństwa. Fakt, że ona jest ładna może  jej przysporzyć kilka męskich głosów, ale nie głosów kobiet. Jej młody wiek będzie również czynnikiem negatywnym, ponieważ przeciwnicy twierdzą, że nie ma wystarczająco dużo doświadczenia. To będzie interesujące zobaczyć, jak kraj reaguje na kobietę- kandydata.

Joan zaalarmowała mnie, że jej amerykańskie prawo jazdy wygasa w maju tego roku. Co cztery lata musimy odnowić licencje i ostatni raz mogliśmy to zrobić przez Internet. Jednakże, zgodnie z prawem stanu Illinois, można to tylko zrobić  raz, a następnym razem musisz stawić się osobiście, aby to zrobić. To oznacza, że będzie musiała lecieć do USA przed majem. Rozmawialiśmy o tym, że od czasu, kiedy w ogóle nie jeździ  w Polsce, może po prostu niech to wygasa. Moje wygasa dopiero w przyszłym roku i zrobię wszystko, aby znaleźć  sposób, aby odnowić licencję, ale jeśli nie, to  może będę musiał pojechać do USA w okolicy kwietnia w przyszłym roku. Napisałem e-mail do odpowiedniego urzędu, aby zobaczyć, co można zrobić, a teraz po prostu czekam na odpowiedź, jeśli ją otrzymam. Nie chciałbym jechać do USA tylko z tego powodu.

2 comments:

greenbandman said...

Can you tell us what the woman's name is and what party she is representing?

David and Joan Piekarczyk said...

Yes, John, sorry about that.....http://pl.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Og%C3%B3rek
Magdalena Ogorek--SLD