Friday, July 15, 2016

Again.

Thanks, Paweł, I think you are right on both accounts.

Yes, Linda, it was a great adventure as is this one and we are happy to hear you enjoy reading about it.

Today we spent a little more money that usual on food shopping day because Joan had to replenish clothes washing detergent and that cost 49 zl for the large size. However, it gives her 50 washes which means about three months of clothes washing. Minus the detergent, we spent 148 zl for food this coming week.

Another tragedy in France today, 85 more senseless killings by fanatics in the name of Allah. How long will this go on? No government has a solution to this problem or a solution they are ready to use so it continues.

The rain finally stopped last night and today, although cloudy, we have had little rain. Yesterday, the weatherman predicted no rain for the day but then what can you expect. The only weatherman I believe is when I wake up and look out the window, then I know the weather for the day. If they would get paid according to their accuracy of predictions I think they would all be broke, without much money. In some ways they are kind  of like doctors who guess at what the cause of your illness is. Yes, of course, there are some good ones, but not many.

Dzięki Paweł, myślę, że masz rację, na obu sprawach.

Tak, Linda, to była wielka przygoda i jesteśmy szczęśliwi słysząc, że lektura o tym sprawiła ci radość.

Dzisiaj wydaliśmy trochę więcej pieniędzy niż zwykle na zakup żywności, ponieważ Joan musiała uzupełnić środek do prania odzieży , którego duży pojemnik na  50 prań kosztował 49 zł , co oznacza, że wystarczy na około trzy miesiące. Odliczając detergent, na jedzenie na nadchodzący tydzień wydaliśmy  148 zł.

Dziś kolejna tragedia we Francji, 85. bezsensownie  zabitych przez fanatyków w imię Allaha. Jak długo to potrwa? Żaden rząd nie ma rozwiązania dla tego problemu lub rozwiązania, jakiego są gotowi użyć, więc  takie sytuacje będą się powtarzać.

W nocy deszcz w końcu przestał padać i dziś, choć jest pochmurnie, mieliśmy tylko słaby deszcz. Wczoraj prezenter nie przewidywał opadów przez cały dzień, ale czego można się spodziewać. Jedynym prezenterem w którego wierzę to ten, który budzi się i wygląda przez okno i wtedy wiem, jaka będzie pogoda w ciągu dnia. Gdyby im płacono w zależności od  dokładności prognoz myślę, że oni byliby spłukani i bez większych pieniędzy. W pewnym sensie  oni są  trochę jak lekarze, którzy domyślają się, co jest przyczyną twojej choroby . Tak, oczywiście, jest kilku dobrych, ale nie wielu.

No comments: