Wednesday, July 13, 2016

Newest member.

Welcoming the newest member to the Kazmierczak bloodline, Zosia Nawrocka, born July 4th  to Kamil and Izabela Nawrocki. She is a 4th great grand daughter of Feliks Kazmierczak, born August 26, 1828.

Zbyszek is back from a little vacation with his daughter, Małgorzata, so we spent much of our time listening to his adventure. Today would have been Joan's fathers birthday so we had a piece of cake at Kandulski's to celebrate what would have been his 119th birthday. Obviously, he is not still alive in body, only in memory as are many relatives and friends now. It is a bit strange for me that now that I know so much of much family history, birth dates, marriages, deaths, I remember people I never knew in life but only through history. Guess that's the thing about genealogy, once you get involved with it, you get involved with it.

I read an interesting article about people who are turning to what are called "dumb phones". They are tired of being connected to the internet and everything else and just want a phone to make and receive calls. Kind of like the one we just had before we signed the contract for these new phones which we don´t like.

Powitanie nowego członka  rodu Kaźmierczak Zosi Nawrockiej, urodzonej 04 lipca, córki  Kamila i Izabeli Nawrockich. Ona jest czwartą praprawnuczką Feliksa Kaźmierczaka, urodzonego 26 sierpnia 1828.

Zbyszek wrócił z córką, Małgorzatą z małych wakacji, więc spędziliśmy dużo czasu słuchając jego przygód. Dziś byłyby urodziny ojca Joan, więc zjedliśmy kawałek ciasta u Kandulskich,  aby świętować to, co byłoby jego 119. urodzinami. Oczywiście, on  żyje tylko w pamięci , a nie fizycznie, jak teraz wielu krewnych i przyjaciół . Jest dla mnie dziwne to, że teraz, kiedy wiem  dużo o historii rodziny, jak:  daty urodzeń, małżeństw, zgonów , to ludzi których nigdy w życiu nie widziałem, pamiętam  właśnie z  dziejów. Domyśl się, że  chodzi tutaj o genealogię i kiedy  raz się zaangażujesz, będziesz w niej na stałe.

Czytałem ciekawy artykuł o ludziach, którzy odwracają się do tego, co nazywane jest "głupimi telefonami". Są zmęczeni  podłączeniem do Internetu i wszystkich  innych rzeczy, które z tego wynikają i po prostu chcą telefon do wykonywania i odbierania połączeń. Coś na kształt tego aparatu, który  miałem wcześniej zanim podpisałem kontrakt na używanie nowych telefonów, których nie lubimy


No comments: