Wednesday, July 06, 2016

Tuesday afternoon.

Anonymous-try the Walking link again. It worked for me. The first link was minus some pictures so I was adding new ones. Maybe you tried it while I was making the changes.

With this Brexit thing constantly in the news along with the latest suicide bombings it's had not to think how it is going to effect cousins and friends living in England. Statements have been made that it will not change their status but only time will really tell about this. So far this has been a dramatic year politically and it may only get worse in November when the citizens of the U.S. elect the next president.

Anonimowa osoba napisała -  spróbuj ponownie Walking link. To działało. Pierwszy link nie załączył  kilku zdjęć, więc dodałem  nowe. Może ty  tego próbowałeś,  podczas gdy ja robiłem zmiany.

Dzięki  Brexitowi stale obecnemu w mediach wraz z ostatnimi zamachami samobójczymi, nie ma co myśleć,  jak to będzie wpływać na kuzynów i znajomych mieszkających w Anglii. Z oświadczenia wynika, że ich status się nie zmieni, ale tylko czas pokaże, jak będzie naprawdę. Jak do tej pory to był politycznie  dramatyczny rok, a może być jeszcze gorzej w listopadzie, kiedy obywatele USA wybiorą następnego prezydenta.

No comments: