Wednesday, July 27, 2016

Surprise!


What a surprise! my IDL has already arrived from the U.S. It only took 2 1/2 weeks to get it here. That was fast and without special handling. Maybe the postal system is improving.

I made contact with an official translator and tomorrow will take him the documents that need translation into Polish. I don't think it should take more than a week.

We stayed up late last night watching the Democratic convention until 1AM and then this morning watched on YouTube the Bill Clinton speech about his wife. I think it's good that Sanders supporters were able to nominate him for candidacy even though they knew he would not win. Even better was his speech to try and get his supporters to vote for Clinton knowing that if they did not, Trump would win. The first black American president in 2008 and maybe the first woman president in 2016.

Joan made chłodnik for dinner. :-)

Co za niespodzianka! Otrzymałem mój IDL(Miedzynareodowy Praeo Jazdy)  z USA. Wystarczyło 2 i pół tygodnia, aby został tutaj przesłany. Odbyło się szybko i bez specjalnego traktowania. Może system pocztowy ulega poprawie.

Umówiłem się z tłumaczem przysięgłym i jutro zabiorę dokumenty, które wymagają tłumaczenia na język polski. Nie sądzę, aby tłumaczenie trwało dłużej niż tydzień.

Siedzieliśmy do późna w nocy, do około 1 po północy oglądając konwencję partii Demokratycznej, a potem rano  na YouTube przemówienie Billa Clintona o jego żonie. Myślę, że to dobrze, że zwolennicy Sandersa mogli nominować go na kandydata, mimo że wiedzieli,  że nie wygra. Jeszcze lepsza była jego mowa, jako próba przekonania swoich zwolenników do głosowania na Clinton wiedząc, że jeśli tego nie zrobią, Trump wygra. W roku 2008 w USA pojawił się pierwszy czarny prezydent i może w 2016 roku pierwszym prezydentem zostanie kobieta.

Joan zrobiła chłodnik na kolację.  :-)

No comments: