Tuesday, July 26, 2016

Got it.

Our landlord, Ania, and her husband, Marcin, came over last night and we signed an extension to our lease so now we are good for another two years. We hoped they would bring their little son, 6 years old, so we could see how much he has grown since the last time we saw him. Both of them are doctors and the live close to my cousin, Tomasz.

We're watching a TV series now called, Black Sails, about how pirates established the city of Nassau in the Bahamas a few hundred years ago. It's interesting because some of it is true, based on real pirates like Blackbeard and Long John Silver. They were two pirates I read about in history class when I was a young boy and Walt Disney even made movies about them.

Today we sent in for our absentee voter ballots for the Presidential election and they will be sent to us by email so we won't have to wait for snail mail. Being a Sanders supporter it was hard to see him lose and I don't believe it was a fair fight at all. I trust Clinton about ass much as I do Trump but to me he is far more dangerous to the world than she is. I find it hard to understand why other Sanders supporters do not realize by their continued resistance to vote for her it is only assuring Trump the Presidency.

Nasz właściciel, Ania i jej mąż, Marcin, przyszli poprzedniego wieczoru i my podpisaliśmy przedłużenie umowy najmu mieszkania na kolejne dwa lata. Mieliśmy nadzieję, że oni zabiorą ze sobą ich 6. letniego synka,  więc mogliśmy zobaczyć, jak bardzo urósł od czasu, kiedy  widzieliśmy go po raz ostatni. Oboje są lekarzami i mieszkają niedaleko mojego kuzyna, Tomasza.

Oglądamy serial telewizyjny pod tytułem Black Sails  o tym, jak piraci założyli miasto Nassau na Bahamach kilkaset lat temu. To ciekawe, ponieważ niektóre wątki są prawdziwe, oparte na życiu prawdziwych piratów, takich jak Czarnobrody i Long John Silver. O dwóch piratach czytałem podczas lekcji  historii w klasie, kiedy byłem małym chłopcem, a Walt Disney  nawet zrobił o nich filmy.

Dzisiaj wysłaliśmy w nasz akces korespondencyjnego głosowania  w wyborach prezydenckich i otrzymamy je  przez e-mail, więc nie będziemy musieli czekać na tradycyjną pocztę. Jako zwolennik Sandersa ciężko było patrzeć, jak traci swoją pozycję, a  w ogóle to  nie wierzę, że to była uczciwa walka. Ufam Clinton tak samo jak  Trumpowi ale dla mnie on jest znacznie bardziej niebezpieczny dla świata, niż ona. Trudno mi zrozumieć, dlaczego inni zwolennicy Sandersa nie zdają sobie sprawy,  że  nie głosując na nią zapewniają prezydenturę Trumpowi.

No comments: