Sunday, July 17, 2016

Disappointment...but good news.

Well, what can I say about our trip to visit Elzbietówka. It didn't turn out good. We got up at 7:00 in order to leave at 8:00 and arrive by 9:00. We arrived a little early, found what we thought was the road leading into the gardens but the security gate was closed. I pushed the button several times to speak to someone but no one answered. We waited a while thinking the tour group would arrive soon and the gate would open but that didn't happen. The map said we were on the right road, Brzozowa, even though there was no street sign. The GPS said it was correct also. We waited 15 more minutes and decided to leave. Turning right off this road, a short distance further I spotted a road sign, Brzowowa and a little road to the right with trees on both sides. Perhaps this was the entrance road and the other was the back road. We drove up a little ways but still saw no one even though we passed by a house that looked lived in. We thought maybe the tour had started on time and our delay at the back gate made us late enough to miss it so we headed back home disappointed.

We did make a stop and Kostrzyn on the way back so I could take a few pictures of the town and it's rynek.

Isa, Joan thanks you for the recipe and we both thank you for the information about Spain. I have questions about that I would like to ask if you would send me your email address to my email address above. Thanks

Now it's 18:00 and I received a message from the owner saying it's a pity we didn't get to see her garden but she has another private group tour arranged for this week in the afternoon and she invites us to join her and we accepted the invitation. I don't know what day yet until she replies.

No cóż, co mogę powiedzieć o naszej podróży do odwiedzenia Elzbietówka. To nie wyszło dobrze. Wstaliśmy o 7:00, aby opuścić o godzinie 8:00 i kończą się o 9:00. Przyjechaliśmy trochę za wcześnie, stwierdzono co uważaliśmy, że droga prowadząca do ogrodów, ale brama bezpieczeństwa została zamknięta. I pchnął kilka razy przycisk, aby porozmawiać z kimś, ale nikt nie odpowiedział. Czekaliśmy myśląc grupa wycieczka przybędzie wkrótce i brama otworzy, ale tak się nie stało. Mapa powiedział byliśmy na dobrej drodze, Brzozowa, choć nie było śladu ulicy. GPS powiedział, że to była słuszna też. Czekaliśmy 15 minut więcej i postanowił odejść. Skręcanie w prawo od tej drogi, w niewielkiej odległości dalej dostrzegłem znak drogowy, Brzowowa i trochę drogi w prawo z drzewami po obu stronach. Być może była to droga wejścia, a drugi był powrót drogowego. Pojechaliśmy trochę drogi, ale wciąż nie widział nikogo, nawet mimo tego, że przeszedł przez dom, który wyglądał mieszkał. Myśleliśmy że może wycieczka zaczęła na czas i nasze opóźnienie w tylnej bramie nas na tyle późno, by ją przegapić, więc udaliśmy się z powrotem domu rozczarowany.

Zrobiliśmy się zatrzymać i Kostrzynie nad drodze powrotnej więc mogłem zrobić kilka zdjęć na miasto i to Rynek.Isa, Joan dziękuje za przepis i oboje dziękuję za informacje na temat Hiszpanii. Mam pytania o które chciałbym zapytać, czy możesz wysłać mi swój adres e-mail na mój adres powyżej. Dzięki

Teraz jest 18:00 i otrzymałem wiadomość od właściciela mówiąc szkoda, że nie udało nam się zobaczyć jej ogród ale ma inną prywatną wycieczkę grupa rozmieszczone w tym tygodniu w godzinach popołudniowych, a ona zaprasza nas do niej dołączyć i przyjęty zaproszenie. Nie wiem, co jeszcze dzień, dopóki nie odpowiada

1 comment:

Anna from Florida said...

Dear Joan and David,

I am so sorry that your visit to Elzbietowka did not take place. I was hoping you will see the gardens and have a nice visit.
Have nice trip with your friend to Hungry.