Monday, July 25, 2016

Lonnnnnnnnnnnng wait!

I received a message from my friend in immigration telling me the Presidential procedure for receiving citizenship will take longer than the first option with a Polish language certificate. This procedure will take from 2 months up to 2 years because the administrative code does not apply to this option. So, it's going to be a lonnnnnnnnnnnng wait.

Otrzymałem wiadomość od mojej znajomej z urzędu ds. imigrantów informującą, że procedura otrzymania obywatelstwa przez Urząd Prezydenta  potrwa dłużej niż opcja z polskim certyfikatem językowym. Procedura ta trwa od 2 miesięcy do 2 lat, ponieważ do tej opcji  nie stosuje się kodeksu postępowania administracyjnego. Tak, to będzie długie czekanie.

No comments: