Thursday, May 04, 2017

American soccer.Well, we have a future college soccer player in our family now. Makenzie Rajewski, from the Michigan Rajewski families just signed to attend Alma college and will play on their soccer team. Alma College is a private, liberal arts college located in Alma, Michigan, United States. The enrollment is approximately 1,400 students, and the college is accredited by the North Central Association of Colleges and Schools. My own nephew, Walter Piekarczyk IV, also plays as a goalie on his high school team.

I tried the self-repairing of th gray spots in my latest pictures on my Sony camera but it didn't work. I guess I will have to take it into a photo shop to see if they can clean the lens properly. I hate seeing those gray spots in what could be some very nice pictures.

Cóż, mamy teraz przyszłego piłkarza w naszej rodzinie. Makenzie Rajewski, z rodziny Rajewskich z Michigan, właśnie zapisał się na uczelnię w  Alma i będzie grać w ich klubie piłkarskim. Alma College to prywatna uczelnia artystyczna z siedzibą w Alma, w stanie Michigan, w Stanach Zjednoczonych. Liczba przyjętych studentów wynosi około 1.400 , a uczelnia jest akredytowana przez North Central Association of Colleges and Schools. Mój bratanek, Walter Piekarczyk IV, gra  jako bramkarz w swojej szkole średniej.

Próbowałem sam zlikwidować szare plamki na moich najnowszych zdjęciach zrobionych przez aparat Sony, ale się nie udało. Myślę, że będę musiał zabrać aparat do sklepu fotograficznego, aby sprawdzić, czy można dokładnie wyczyścić soczewkę. Nienawidzę patrzeć na szare plamki na tym, co mogłoby być bardzo ładnymi zdjęciami.

No comments: