Wednesday, May 03, 2017

It's coming!

When we lived near Chicago, May 3rd was always a special day of celebration although sometimes the day was moved forward to a weekend day. This year the 126th Chicago Polish Parade is celebrating the Polish Constitution of 1791 in honor of the first democratic constitution in Europe and second in the world only to the United States Constitution. Every year the Parade gathers thousands of people devoted to Polonia and Poland. Thousands more are expected to be drawn to the television coverage of the parade provided by Polish TV stations.  Polish values, history, traditions and culture will be presented by the participants of this biggest outside Poland Parade.

Date of Parade:May 6, 2017 State St, Chicago, IL

Raising of the Flag Ceremony on Daley Plaza: May 6, 2017 at 9 AM.
Grand Marshal: Honorable Diann K. Marsalek

Vice Marshal: Bozyslawa Andersohn & Father Pawel Kosinski

Friend of Polonia: Alderman Ariel Reboyras   
Parade Motto: Tadeusz Kosciuszko – Hero of Poland and the United States
Parade Queen: Julia Szumny
1st Runner Up: Kasia Kolanko   2nd Runner Up: Alicja Kwiatkowska
Polish Constitution Parade Banquet Saturday Evening, May 6, 2017
 
As you can see, it's an all day event with many hundreds of participants and thousands of spectators. The parade lasts for hours and lots of Polish food, music and drink is available. We have nothing in Poznań that even comes close to that.

Kiedy mieszkaliśmy w Chicago, 3 maja był zawsze szczególnie celebrowanym dniem , choć czasami dzień został przesunięty na weekend. W tym roku 126. Parada Polonii w Chicago świętuje polską Konstytucję z 1791 r. na cześć pierwszej demokratycznej konstytucji w Europie i drugiej na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Co roku Parada gromadzi tysiące ludzi poświęcających się na rzecz  Polonii i Polski. Oczekuje się ,że tysiące zostaną zainteresowane transmisją parady przez polskie stacje telewizyjne. Polskie wartości, historia, tradycja i kultura zostaną zaprezentowane przez uczestników największej Polskiej Parady.
Data parady: 6 maja 2017 State St, Chicago, IL
Uroczysta ceremonia podniesienia flagi na Daley Plaza: 6 maja 2017 r. O godzinie 9.00.
Wielki Marszałek: czcigodna Diann K. Marsalek
Wicemarszałek: Bozyslawa Andersohn & Ojciec Paweł Kosiński
Przyjaciel Polonii: Alderman Ariel Reboyras
Motto parady: Tadeusz Kościuszko - Bohater Polski i Stanów Zjednoczonych
 Królowa Parady: Julia Szumny
I miejsce na mecie: Kasia Kolanko drugie: Alicja Kwiatkowska
Bankiet Polskiej Parady z okazji Dnia Konstytucji w sobotę, 6 maja 2017 r

Jak widać, jest to wydarzenie całodniowe z setkami uczestników i tysiącami widzów. Parada trwa wiele godzin z dostępem do polskiego jedzenia, muzyki i napojów. Nie mamy w Poznaniu nic, co choćby trochę przypominało to, co w Chicago..

No comments: