Wednesday, May 10, 2017

Chicago Polish ParadeThanks to reader Stephanie, who attended the Polish Parade in Chicago last Saturday, I was able to post pictures and videos she took. The first seven pictures with the white time stamp in the top right hand corner are videos and if you click on each picture you will get movement.  You can also enlarge the screen for better viewing. There were protestors there against and for the current Polish government.

Unbelievable! It's May 10th and we haven't been to an outside café in the rynek one time yet this year. Last night it was -3c....in May. You talk about climate change. I know most people think of rising sea levels and hot weather but it's about more than that. It's also about changes in weather patterns and this certainly is one of those. We've been back from Spain for almost two weeks and have seen only 4 days with sunshine. As the "Dude" from The Big Lebowski movie says, "This will not stand"!

Yesterday I went to my urologist for my 6 month PSA check-up and everything is fine. That was good news. I also had concerns about a few low levels in my blood test but he said it was only a lack of vitamin B12 and that can be remedied. Joan still has her cough after all the medications and inhalators for the last month. She has another doctor visit on the 29th. Cousin Andrej, last night, said maybe it's the weather here that is causing it because in Spain her cough was almost gone, now it has returned. Maybe he is right.

Friday we celebrate 42 years of being together so I am taking her to the Hacienda restaurant just north of Poznań. We were there last year and really liked their cuisine. I know she will be happy with it. She deserves the best. More than half of our lives we have been together, travelled to many places, experienced both good and bad times together and the only thing that has changed is we have added a few years to our life stories. God willing, we have many more to add together.

Dzięki czytelniczce  Stephanie, która w ostatnią sobotę wzięła udział w Paradzie Polskiej w Chicago, mogłem opublikować zdjęcia i filmy, które ona zrobiła. Pierwsze siedem zdjęć z białym znacznikiem czasu w prawym górnym rogu to filmy i jeśli klikniesz na każde zdjęcie uruchomisz film. Możesz także powiększyć ekran, aby lepiej oglądać. Na Paradzie byli zarówno protestujący przeciw obecnemu polskiemu rządowi, jak i popierający go.

Nie do wiary! Jest 10 maja, a jeszcze w tym roku nie byliśmy w kawiarni na świeżym powietrzu na Rynku. Wczoraj było 3C .... w maju. Mówi się o zmianie klimatu. Wiem, że większość ludzi myśli o wzroście poziomu morza i upałach, ale  chodzi o coś więcej. Chodzi tu również o zmiany wzorców w  pogodzie i obecna sytuacja na pewno jest jednym z nich. Wróciliśmy z Hiszpanii prawie dwa tygodnie temu i widzieliśmy tylko 4 dni ze słońcem. Jak "Dude" z filmu Big Lebowskiego mówi: "To nie do wytrzymania"!


Wczoraj poszedłem do mojego urologa, aby sprawdzić co półroczny poziom PSA i wszystko jest w porządku. To była dobra wiadomość. Miałem też obawy co do kilku zaniżonych poziomów w badaniu krwi, ale lekarz powiedział, że to tylko brak witaminy B12 i można to wyleczyć.  Joan wciąż ma kaszel po wszystkich lekarstwach i inhalatorach zastosowanych w ostatnim miesiącu. Kolejną wizytę lekarską ma  29 maja. Wczoraj wieczorem kuzyn Andrzej powiedział, że może  pogoda  powoduje kaszel, ponieważ w Hiszpanii prawie wcale go  nie miała, a teraz wraca. Może ma rację.


W piątek świętujemy 42 lata bycia razem, więc zabieram ją do restauracji Hacienda na północ od Poznania. Byliśmy tam w zeszłym roku i naprawdę smakowała nam ich kuchnia. Wiem, że będzie  szczęśliwa. Zasługuje na to, co najlepsze. Ponad połowę naszego wspólnego życia podróżowaliśmy do wielu miejsc, doświadczyliśmy zarówno dobrych, jak i złych czasów, a jedyną rzeczą, która się zmieniła, jest dodanie kilku lat do naszej opowieści o życiu. Jak Bóg da, razem mamy dużo więcej do  dodania.

No comments: