Sunday, May 28, 2017

Finished!

WOW! Another beautiful day just like yesterday. This one we spent in the rynek watching the people go by. I wish the "Room" would establish ONE way of making Kawa Mrzona. One day it is really good and the next time, not so. It depends on who the man is behind the bar on any given day. The good way is coffee, a little chocolate syrup dripped on the inside of the glass, a little vanilla ice cream and a little whipped cream on top. Today we had coffee, a little ice cream and way too much whipped cream. A little consistency is all I ask for.

There was a cute little boy with his father at the table next to us who was fascinated with my appearance. He just kept staring at me most of the rime when hw wasn't running around his table. Maybe he thought I was Santa Claus. He was adorable.

Outside Aula auditorium were many people dressed in suits and dresses, waiting for the next graduation ceremony to begin. This marks the beginning of the "ghost town" affect in Pozńan when 150,000 students leave and go back to their own home towns or villages. Even with the addition of tourists, Pozńan is quieter in the summer. It does open up more parking spaces and I like that.

Joan and I finished putting the puzzle together she got from her daughter. It was fun working on it together but a little addictive.

ŁAŁ! Kolejny piękny dzień jak wczoraj. Ten ten spędziliśmy na rynku obserwując ludzi przejeżdżających. Chciałabym, aby "Pokój" ustanowiłaby jeden sposób na zrobienie kawy Mrzona. Pewnego dnia jest naprawdę dobre, a następnym razem, nie tak. To zależy od tego, kto jest za barem w danym dniu. Dobrym sposobem jest kawa, trochę syrop czekolady kapie po wewnętrznej stronie szklanki, trochę lodów waniliowych i trochę bitą śmietaną na wierzchu. Dzisiaj mieliśmy kawę, trochę lodów i zbyt dużo bitą śmietaną. Trochę spójności to wszystko, o co prosisz.

Był tam śliczny mały chłopiec z ojcem przy stole obok mnie, który zafascynowany był moim wyglądem. Wciąż patrzył na mnie z największą miną, kiedy hw nie biegnie wokół stołu. Może myślał, że jestem Świętym Mikołajem. Był uroczy.

Audytorium na zewnątrz było wielu ludzi ubranych w garnitury i sukienki, czekając na następną ceremonię ukończenia szkoły. To oznacza początek "miasta duchowego" w Pozńan, gdy 150 000 studentów wyjeżdża i idzie do swoich miasteczek lub wiosek. Nawet z dodatkiem turystów, Pozńan jest ciszej w lecie. Otwiera więcej miejsc parkingowych i lubię to.

Joan i ja skończyliśmy układać puzzle, którą dostała od córki. To było zabawne pracuje nad tym, ale trochę wciągająca.

2 comments:

GoogleGaggler said...

Dear Joan,

A belated HAPPY BIRTHDAY wish for a personal 'new year' of strengthened health and pleasant days throughout!

(It looks like David did good by you again this year);~}

Glad you both enjoyed celebrating your day with all the tastes and sights and activities that you both shared....

May the celebrating continue (I like to stretch mine out until the next BD...LOL)!

~Stephanie/GG/Chicago

David and Joan Piekarczyk said...

Thank you. What a nice surprise. Joan