Monday, May 15, 2017

Just kill me now........It's midnight and for the past three hours I've been working through problems with Google and MSN passwords that weren't being accepted causing me to make a new Google account. That account became the new default for Google so when I went to make the picture show for the blog, first it said I had no blog. After working through that problem for an hour I went to Google Photo to make a new album only to find it said I had NO albums. Google is one of those programs that believes the harder it is for you to find any kind of help for a problem, the better it is. Anyway, here I am!

A nice day today, 29c and sunny so we made our annual Spring visit to the botanical gardens close to our house. Not a lot of flowers but plenty of colorful bushes and trees to be seen.

Now I'm going to bed. This Tuesday and Wednesday I won't blog because I\m have the hand surgery Tuesday afternoon.

O północy i przez ostatnie trzy godziny pracuję nad problemami z Google i hasłami MSN, które nie zostały zaakceptowane, powodując utworzenie nowego konta Google. To konto stało się domyślne dla Google, więc kiedy poszedłem zrobić pokaz zdjęć na blogu, najpierw powiedziałem, że nie mam bloga. Po przejściu przez ten problem przez godzinę udałem się do Google Photo, aby utworzyć nowy album, aby stwierdzić, że nie ma albumów. Google to jeden z tych programów, które uważają, że trudniej jest znaleźć jakąkolwiek pomoc w rozwiązaniu problemu, tym lepiej. W każdym razie, oto jestem!


Miły dzień dzisiaj, 29c i słoneczny więc robiliśmy naszą coroczną wizytę w ogrodach botanicznych w pobliżu naszego domu. Nie wiele kwiatów, ale mnóstwo kolorowych krzewów i drzew.


Teraz idę spać. W ten wtorek i środę nie będę blogować, bo mam po południu chirurgię ręki.

1 comment:

GoogleGaggler said...

I hope your surgery went successfully...and your hand heals well...
am sure you'll let us know when you can.