Monday, May 29, 2017

Baltic Sea

The next edition of "ChceJeżyce" will take place next weekend, the key point of which will be the opening of the newest Poznań office building - Baltic Sea. On the occasion of the opening, everyone will be able to enter the 12th floor of the building and see the panorama of Poznań.

The real win for architects is scheduled for Sunday. On the occasion of the opening of the building, everyone willing to go to the Baltic will be able to enter the Baltic Sea. Not only to enter it, but also to enter the twelfth floor. - From 11:30 to 15:30 every half hour will be accompanied by a guide to enter the 12th floor of the Baltic Sea from where the most spectacular view of Poznań will be. Anyone who is curious about a new building can visit it that day. There are no records, the group will have a maximum of 30 people.

This is the new building we have been watching being built on Rondo Kamponiera for the last few years.

A very warm day today....32.1c.

W przyszły weekend odbędzie się kolejna edycja "ChcęJeżyce", której kluczowym punktem będzie otwarcie najnowszego biurowca w Poznaniu – pod nazwą Morze Bałtyckie. Z okazji otwarcia wszyscy będą mogli wejść na 12 piętro budynku i zobaczyć panoramę Poznania.

Prawdziwy triumf architektów zaplanowany jest na niedzielę. Z okazji otwarcia budynku wszyscy, którzy mają życzenie przyjść do  Bałtyku, będą mogli do niego wejść. Nie tylko wejść, ale także wejść na dwunaste piętro .  Od 11:30 do 15:30 co pół godziny wchodzącym będzie towarzyszyć przewodnik przy wchodzeniu na 12 piętro Morza Bałtyckiego, skąd rozpościera się najbardziej spektakularny widok Poznania. Każdy, kto interesuje się nowym budynkiem, może go w ten dzień odwiedzić. Nie ma zapisów, grupa może mieć maksymalnie 30 osób.


Jest to nowy budynek, którego budowę na Rondzie Kaponiera obserwowaliśmy  od kilku lat.


Dzisiaj jest bardzo ciepły dzień .... 32.1C.

1 comment:

GoogleGaggler said...

I guess you didn't get to the opening of "Baltic Sea".
While, it is a nice enough structure as far as modern buildings go
(I prefer the woods and the rest of nature).
I also find it strange (especially so, since two friends have shared
their vacation photos of the actual Baltic Sea!), that it was given such a 'naturescape' name to totally artificial office business building?
Well, maybe so that future workers there can daydream of where they're not
at the moment and wish they could be? LOL!