Friday, May 19, 2017

Nice start.

A nice way to start off the day! The postman range twice, I let him in and he delivered 1,200 zl in cash to us from our Polish tax return. We celebrated by going to Kandulski's for coffee.

It's 83F today and sunny. Lovely day for a walk before we start out studies.

Miły sposób na rozpoczęcie dnia! Listonosz dwukrotnie, daję mu go i wyprowadził nam z polskiego podatku od nas 1,200 zł gotówką. Obchodziliśmy się jedziejąc do Kandulskiego na kawę.


Dzisiaj jest 83f i słonecznie. Piękny dzień na spacer przed rozpoczęciem studiów.

No comments: