Thursday, May 11, 2017

Synergy Spanish

One of the things that always frustrates me is the lack of support or difficulty of finding where to get help with a specific software program I might be using. However, I have one program that does a fantastic job in that area when there might be a problem, which is rare.  That program is Synergy Spanish by Marcus Santamaria. Joan and I have been using it to learn Spanish. In my opinion it's the best program out there. The last two days I had a problem downloading some new videos, easily made contact with them and they have worked tirelessly to resolve the problem. I think it took two days only because of the time difference between Poland and the U.S., where the program originates from. We have the Pimsleur CD Spanish courses, both beginner and advanced and, while it is good, it does not give you anywhere near the amount of material that  Synergy Spanish does. With this course you get audio, video and printable materials of every lesson. For us that is great because Joan learns better visually and I through audio. I print out every lesson so Joan can see the written text to them. Yes, it is a paid course but when you take into account what the cost would be to have a private Spanish teacher seven days a week, the cost is minimal. Every day Marcus is in our house helping us learn Spanish. I wish there would have been a program like this for Polish when I started to learn it ten years ago. So, yes, this is a recommendation if you are interested at all in learning Spanish you might want to try this program first.

I had two conversation exchanges today, one Polish and one Spanish. My Polish partner lives in Koszalin, near the Baltic Sea. He was having trouble pronouncing sin and sing until I told him to pronounce the second one like SEENG. My Spanish partner is from the Basque region but lives in Morocco for the next few years. Both are always interesting to talk with.

Jedną z rzeczy, która zawsze mnie frustruje, jest brak wsparcia lub trudności ze znalezieniem informacji, gdzie można uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego programu, którego używam. Mam  jeden program, który wykonuje świetną robotę w sytuacji, kiedy może wystąpić problem, ale to jest rzadko. Program nazywa sie Synergy Spanish opracowany przez  Marcus Santamaria. Joan i ja używaliśmy go do nauki języka hiszpańskiego. Moim zdaniem jest to najlepszy program. Przez ostatnie dwa dni miałem problem z pobieraniem nowych filmów wideo, za to łatwo nawiązałem z nimi kontakt i oni niestrudzenie pracowali, aby rozwiązać problem. Myślę, że zajęło im to tylko dwa dni  z powodu różnicy czasu między Polską i Stanami Zjednoczonymi, skąd pochodzi program. Mamy kursy języka hiszpańskiego Pimsleur CD, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych i mimo, że  jest dobry, nie daje Ci nawet w przybliżeniu tej ilości materiałów co Synergy . Z tym kursem otrzymasz materiały audio, wideo i materiały do wydruku do każdej lekcji. Dla nas jest to świetne, ponieważ Joanna uczy się lepiej wizualnie, a ja przez audio. Drukuję każdą lekcję, aby Joan mogła zobaczyć  napisany tekst. Tak, to jest płatny kurs, ale biorąc pod uwagę, ile kosztowałoby wynajęcie prywatnego nauczyciela języka hiszpańskiego przez siedem dni w tygodniu, koszt jest minimalny. Marcus jest codziennie w naszym domu, pomagając nam uczyć się hiszpańskiego. Chciałbym, aby taki program był do języka polskiego wtedy , kiedy zacząłem się go uczyć dziesięć lat temu. Tak, to jest  rekomendacja. Jeśli jesteś zainteresowany  nauką hiszpańskiego możesz najpierw spróbować tego programu.

Dziś miałem dwie rozmowy w ramach wymiany języków, jedną polską i jedną hiszpańską. Mój polski partner mieszka w Koszalinie, w pobliżu Morza Bałtyckiego. Miał problemy z wymawianiem słów sin i sing , dopóki nie powiedziałem mu, aby ten drugi wymówić , jak SEENG. Mój hiszpański partner pochodzi z regionu Basków, ale będzie mieszkać w Maroku przez najbliższe kilka lat. Obaj są interesującymi rozmówcami.

No comments: