Monday, May 22, 2017

Surprised
 
Joan received a birthday present from her daughter today, 750 piece puzzle, The Cats of Charles Wysoki. She will be busy for the next couple of weeks. It was a nice surprise for Joan.

A friend showed me a free software website, Any Burn, for a fast, easy way to burn our Spanish lessons to CD so we can listen in the car as we drive. I tried it and it works great. We went to Kandulski's, just to try out the new CD, ;-) and it worked. Now we can study anywhere.

The lilac bushes in front of our garage are in full bloom and the aroma is intoxicating. In the U.S. I knew places where they grew wild and many days I would bring Joan a big bouquet of them. One filled vase was always set next to our bed and we fell to sleep breathing their scent.

Dzisiaj Joan otrzymała prezent urodzinowy od swojej córki  - 750 sztuk puzzli, Koty Charles’a Wysokiego. Przez następne parę tygodni będzie zajęta. To była dla niej miła niespodzianka.

Przyjaciel pokazał mi darmową stronę internetową, Any Burn, aby szybko i prosto wypalić nasze lekcje hiszpańskiego na płycie, dzięki czemu możemy słuchać je w samochodzie podczas jazdy. Wypróbowałem i  działa świetnie. Pojechaliśmy do Kandulskiego, żeby wypróbować nową płytę, ;-) i działało. Teraz możemy uczyć się gdziekolwiek.


Krzewy bzu przed naszym garażem są w pełnym rozkwicie, a aromat jest odurzający. W Stanach Zjednoczonych znałem miejsca, w których rosły i przez wiele dni przynosiłem Joan duże bukiety. Jeden z wazonów zawsze  wypełniony bzem był  ustawiony obok naszego łóżka i zasypialiśmy wdychając ich zapach..

No comments: