Tuesday, May 02, 2017

Tango, anyone?

A nice meeting today with our friend, Radek, who just came back from a Tango marathon weekend in Wrocław. We both had a lot to talk about our latest adventures so we talked for about an hour and a half. I told him about those incredible new buildings in Valencia and he is going to put that in his future trips. It's always a pleasure feeding off of each others energy after vacation or dance time. He DOES love the Tango. I think most men go to dances to meet women but he is the first one I have met who goes to perfect his art of dancing Tango. You can hear it in his voice when he talks about that dance. One of these days I would like to go and see him dancing.

Now that we are well rested we returned to our studies of Spanish and Joan is now finishing another lesson while I write this. We did do a little house cleaning earlier because it's been two weeks and the dust somehow collects even with the windows closed. Imagine that!

We are still in the holiday mode in Poland but stores were opened today so I bought some ice cream for dessert tonight. I thought Joan needed a treat for working so hard at home and on her lesson. What an incredible woman I have!

Thanks for the comments about the Gen Dobry letter, the information about the jazz club in Jaworki, Poland and the "new" look of this blog.  I haven't been happy with the tiny little profile picture of Joan and I and finally took the time to investigate a new way to post a larger picture of us.

Dzisiaj było miłe spotkanie z naszym przyjacielem Radkiem, który właśnie wrócił z weekendowego  maratonu tango we Wrocławiu. Oboje mieliśmy wiele do powiedzenia na temat naszych najnowszych przygód, więc rozmawialiśmy około półtorej godziny. Powiedziałem mu o tych niesamowitych nowych budynkach w Walencji i on zamierza z tego skorzystać w przyszłych podróżach. Przyjemnie jest wzajemnie” karmić się” energią po wakacjach lub czasie spędzonym na tańcu. On uwielbia tango. Myślę, że większość mężczyzn idzie na tańce, aby poznać kobiety, ale on jest pierwszą osobą, jaką spotkałem, która doskonali swoją sztukę tańca tango. Słyszysz to w jego głosie, kiedy mówi o tym tańcu. Któregoś dnia chciałbym pójść i zobaczyć jak tańczy.

Teraz, gdy już dobrze wypoczęliśmy, wróciliśmy do naszej nauki hiszpańskiego, a w chwili,  kiedy  piszę ten post, Joanna kończy kolejną lekcję. Wcześnie zrobiliśmy małe sprzątanie mieszkania, ponieważ minęły dwa tygodnie, a kurz jednak się zebrał mimo zamkniętych okien. Wyobraź sobie, to!

W Polsce nadal mamy tryb wakacyjny, ale sklepy były dzisiaj otwarte, więc na deser kupiłem lody. Pomyślałem, że Joan potrzebuje „kuracji”  skoro tak ciężko pracuje w domu i nad lekcjami. Jaką mam  niesamowitą kobietę!

Dziękuję za uwagi dotyczące listu gen. Dobry, informacje o klubie jazzowym w Jaworkach, a także o "nowym" wyglądzie tego bloga. Nie byłem zadowolony z maleńkiego, niewielkiego profilu Joan i ja, i wreszcie poświęciłam czas, aby zbadać nowy sposób na przedstawienie nam większego obrazu.

No comments: