Thursday, June 22, 2017

AAA

The website where I usually got the application for my International drivers license changed and I could not find it. I wrote an email to the office I use in Florida and they were very helpful. Today I had new pictures taken for the application, made copies of my valid Illinois drivers license and sent it registered mail. I should have it in 4-5 weeks, I hope.

We did our weekly shopping for food, cost 155 zl($41). A little high because Joan is preparing the traditional Polish salad and needed extra vegetables. I am sure there is a name for it but I forgot it.

I had a nice conversation earlier with my Spanish conversation partner and he corrected some mistakes I was making in Spanish. My Polish partner corrected a lot of my mistakes, always grammar. I think this will never end.

Nie mogłem znaleźć strony internetowej, przez którą zwykle wysyłałem wniosek o wydanie mojego międzynarodowego  prawa jazdy. Napisałem e-mail do biura na Florydzie, z którego korzystam i uzyskałem pomoc. Dziś zrobiłem zdjęcia do tego wniosku, kopie mojego ważnego prawa jazdy w Illinois i wysłałem list polecony.  Powinienem otrzymać nowe za 4-5 tygodni, mam nadzieję.

Zrobiliśmy tygodniowe zakupy żywności za 155 zł (41 USD). Trochę wysoki koszt,  ponieważ Joan przygotowuje tradycyjną polską sałatkę i potrzebowała dodatkowych warzyw. Jestem pewien, że sałatka ma jakąś nazwę, ale zapomniałem.

Wcześniej rozmawiałem z moim partnerem z Hiszpanii i poprawiłem błędy popełnione w języku hiszpańskim. Mój polski partner poprawił wiele moich błędów, zwykle gramatycznych. Myślę, że to się nigdy nie skończy.

7 comments:

Kaśka said...

Sałatka jarzynowa?

David and Joan Piekarczyk said...
This comment has been removed by the author.
David and Joan Piekarczyk said...

Oh tak,Kaśka, bardzo dziękuję.

Anonymous said...

Hi David and Joan, keep up the good work with your blog, David the salad if it is made with mayonaise is called a Russian salad, although many refer to it as a Polish salad....I may stand to be corrected but international drivers licence loose there validity if you live in Poland pernamently, you have I think 3 months to change to a Polish licence... take care

David and Joan Piekarczyk said...

Anonymous, you're only off but three months. :-)

Anonymous said...

Hi David and Joan, well yes you are correct its 6months, then you need to sit for a written examination and hand in your US licence, failure to do so might land you in gaol, We all await with interest how you get a polish drivers licence...David was I correct that it was a Russian salad. take care.

David and Joan Piekarczyk said...

aNON, yES, IT IS SALATKA JARZYNOWA, dON'T KNOW IF IT IS Russian.