Sunday, June 18, 2017

Zamek PrzemysłaOn this lovely day, Joan and I went for our first visit to the rebuilt Zamek Przemysła.

Construction of the castle was probably started by Przemysł I in 1249 on hill later called Góra Zamkowa (Castle Mountain,), and now better known as Góra Przemysława (Hill of Przemysł (or Przemysław)). The son of Przemysł I, Przemysł II, hoping for reunification of Poland under his rule decided to build a larger castle, more proper for a king. In 1295 Przemysł became King of Poland, but he was assassinated a year later.  The castle was later destroyed during the Swedish invasion, sacked in 1704 by the armies of Russia and Saxony during he Great Northern War.

On 22 April 2002, a committee for rebuilding of the castle was founded and on 20 December 2010, work began on the total reconstruction of the demolished parts of the castle, and meticulous restoration of the surviving buildings. Now, seven years later, it is open to the public.

It sits high on the hill overlooking the rynek and all of Poznań and with it's six level tower provides great views of the city. Fortunately, there is an elevator that takes you to the top. Joan and I used it to view the city as I took pictures.

On the opposite side of the castle are the exhibition rooms from different periods of history such as Baroque, Classical, Rococo, etc. Items include armor, arms, furniture, crystal, clothing, religious, tapestries and others, They are all in the pictures.

The entrance fee is 12 zl(normal0 and 8 zl(senior). It is worth the price.

W tym cudownym dniu Joanna i ja pojechaliśmy na naszą pierwszą wizytę w odbudowującym się zamku Przemyślu.

Budowę zamku prawdopodobnie rozpoczął Przemysł I w 1249 r. Na wzgórzu zwanym później Góra Zamkowa (Góra Zamkowa), a obecnie znany jako Góra Przemysława (Wzgórze Przemysłowe (Przemysław)). Syn Przemysł I, Przemysł II, mając nadzieję na zjednoczenie Polski pod jego rządem postanowił zbudować większy zamek, bardziej odpowiedni dla króla. W 1295 Przemysł został królem Polski, ale rok później został zamordowany. Zamek został później zniszczony podczas inwazji szwedzkiej, która wkroczyła w 1704 roku przez wojska Rosji i Saksonii podczas Wielkiej Wojny Północnej.

W dniu 22 kwietnia 2002 r. Powołano komitet odbudowy zamku, a 20 grudnia 2010 r. Rozpoczęto prace nad całkowitą rekonstrukcją zburzonych części zamku i drobiazgową renowacją istniejących budynków. Teraz siedem lat później jest otwarte dla publiczności.

Znajduje się wysoko na wzgórzu z widokiem na rynek i całe Poznań, a jego sześciopoziomowa wieża zapewnia wspaniałe widoki na miasto. Na szczęście jest winda, która prowadzi na szczyt. Joan i ja to wykorzystywane do zwiedzania miasta, gdy robiłem zdjęcia.

Po przeciwnej stronie zamku znajdują się sale wystawowe z różnych okresów historii, takie jak barokowe, klasyczne, rokokowe, itp. Przedmioty obejmują zbroje, broń, meble, kryształ, odzież, religię, tkaniny dekoracyjne i inne, wszystkie są na zdjęciach .

Opłata za wstęp wynosi 12 zł (normalnie 0 i 8 zł (senior).

No comments: