Saturday, June 10, 2017

OH NO>>>>>>>>>>>>>>>>>

Breakfast at Radek's was good but our team, Golden State, lost game 4 so Monday night is game 5. The first team to win 1 out of 7 games wins the championship. Right now our team is ahead 3-1 so they only have to win 1 out of 3 possible remaining games. The other team has to win all 3.

A knock on our door this afternoon and there stood a representative of the Poznań government from our district. He introduced himself and asked if we had any ideas or concerns about the district we live in. I told him that I was concerned about the changing of the land, that we were losing green areas that are being sold and new blok buildings being constructed. He said this was undeniable but necessary as more people were looking for living spaces. Other than that, I had no other concerns. We like our district.

I see from FB that cousin Jan Szumański will soon visit Golina from the U.S. It is doubtful that we will meet.

Śniadanie u Radka było dobre, ale nasza drużyna, Golden State, przegrała czwarty mecz, więc w poniedziałek wieczorem będzie mecz piąty. Pierwsza z drużyn, która wygra jeden z 7 meczów zdobędzie mistrzostwo. Teraz nasz zespół prowadzi 3-1, więc muszą tylko wygrać 1 z 3 pozostałych gier. Drugi zespół musi wygrać wszystkie 3.

Ktoś zapukał do naszych drzwi po południu, okazało się, że to przedstawiciel władz Poznania z naszej dzielnicy. Przedstawił się i zapytał, czy mamy jakieś pomysły lub wątpliwości dotyczące dzielnicy, w której mieszkamy. Powiedziałem mu, że jestem zaniepokojony zmianami krajobrazu - tracimy tereny zielone, które są sprzedawane, a w ich miejsce powstają nowe bloki. Powiedział, że to prawda, ale jest to konieczne, ponieważ ludzie szukają mieszkań. Poza tym nie miałem żadnych innych uwag. Lubimy naszą dzielnicę.

Widzę na FB, że kuzyn Jan Szumański z USA wkrótce odwiedzi Golinę. Raczej się nie spotkamy.
 

No comments: