Wednesday, June 28, 2017

Heat wave.

Things are heating up a little here in Poznań. After the PiS government broke the promise of European Union assistance in the migration crisis, according to PO, women and children fleeing the war could find refuge in Poland, even in symbolic numbers. This kind of help was also announced by the President of Poznan, President Jacek Jaśkowiak, in a telephone conversation with the chairman of PO. He expressed his willingness to accept one or two mothers with children from the war-affected areas, PiS immediately said he was playing politics and was he representing all the people of Poznań or just his own political party?

So far the charities have helped Syria financially. Last month, the joint action of the city and Caritas "Poznań for Syria" was completed, during which almost 33.5 thousand zloty's was collected.

A nice day here, weather wise, sunny with clouds, 25c and a little breeze. A heat wave is on it's way here with temperatures above 30c.

Zbyszek called and invited us to come a see his new flat. His daughter, Małgorzata, and her young son are there visiting from Bulgaria so it will be a chance to see them also. It's been a few years since we last saw her. She's been living in Bulgaria for 8 or 9 years now and likes it. Someday we should go and visit that country.

W Poznaniu trochę się nagrzewa. Po tym jak rząd PiS obalił obietnicę pomocy Unii Europejskiej w kryzysie migracyjnym, zdaniem PO, kobiety i dzieci uciekające z wojny mogłyby znaleźć schronienie w Polsce, nawet w symbolicznych ilościach. Tego rodzaju pomoc zapowiedziała również Prezydent Poznania, Prezydent Jacek Jaśkowiak, w rozmowie telefonicznej z przewodniczącym PO. Wyraził chęć przyjęcia jednego lub dwóch matek z dziećmi z terenów dotkniętych wojną, PiS od razu powiedział, że gra politykę i reprezentował wszystkich ludzi w Poznaniu czy tylko jego partii politycznej?
Do tej pory organizacje charytatywne pomogły finansowo w Syrii. W zeszłym miesiącu zakończyło się wspólne działanie miasta i Caritas "Poznań dla Syrii", podczas którego zebrano blisko 33,5 tys. Złotych.
Miły dzień tutaj, pogoda pogodna, słońce z chmurami, 25c i mała bryza. Fala upałów jest tu tak, gdy temperatura przekracza 30 ° C.
Zbyszek zadzwonił i zaprosił nas, aby zobaczyć jego nowe mieszkanie. Jego córka, Małgorzata, i jej młody syn odwiedzają z Bułgarii, więc będzie to okazja, aby ich zobaczyć. Minęło kilka lat od ostatniego oglądania jej. Od 8 do 9 lat mieszka w Bułgarii i lubi to. Pewnego dnia powinniśmy iść do tego kraju.

No comments: