Wednesday, June 21, 2017

OH NO>>>>>>>>>>>>

A nice surprise when the temperature today was only26c. Not a nice surprise when the internet didn't work. After trying several different things I turned on the TV and it didn't work either.  Puzzled, I unplugged and re-plugged everything but still nothing. I knew our contract was due for renewal so I checked it and sure enough, it expired last night. This afternoon I went and signed a new contract for one year. Cost for internet and TV combined..90 zl($24) at 25mb download speed per month.

Time to renew my International Drivers License so I filled out the form and put it in the registered mail. I should have done it last month but I forgot again. In four weeks I will have the new one.

Miła niespodzianka, gdy dzisiejsza temperatura to tylko26c. Nie była to miła niespodzianka, gdy Internet nie działa. Po kilku próbach włączyłem telewizor i też nie działał. Zdezorientowany, wszystko odłączyłem i ponownie podłączyłem , ale nadal nic się nie działo. Wiedziałem, że nasza umowa ma zostać odnowiona, więc sprawdziłem  i rzeczywiście poprzedniego wieczoru minął termin ważności. Tego popołudnia pojechałem i podpisałem nowy kontrakt na rok. Koszt kombinacji połączenie z Internetem plus telewizja za 90 zł (24 USD) przy prędkości pobierania 25 MB miesięcznie.

Czas na odnowienie mojego międzynarodowego prawa jazdy więc wypełniłem formularz i wysłałem go  emailem. Powinienem był to zrobić w zeszłym miesiącu, ale znowu zapomniałem . Za cztery tygodnie będę miał nowe.

No comments: