Sunday, June 18, 2017

Only shopping.

Because of the religious holiday on Thursday, we did our weekly food shopping today, Cost 125 zl.

Ze względu na święta religijne w czwartek, robiliśmy nasze tygodniowe zakupy żywności dzisiaj, koszt 125 zł.

No comments: