Friday, June 09, 2017

Problem solved..again.

Finally our Enea(Electric) problem is solved. I had to call our owner of the flat to get it done because her name is on the contract and Enea would not talk to me. Now T have to go to our bank and find out where the money is for the first payment I made to their old account number and it was taken out of our account. As I said before, there is always something to deal with even after 10 years in Poland.

However, another beautiful day in Poznań, 26C, sunny with a little breeze. It can't be any better, even in Spain. The question is always can a person who spent all of his or her life living in a place that had four seasons live in a place that has only two. I love autumn and spring, summer if it is not too hot, but now am very tired of winter with it's cold and dreary days. Ideally, it would be nice to have a flat in Spain for winter but finances prevent that.

Wreszcie rozwiązano problem Enea (Electric). Musiałem zadzwonić do naszego właściciela, żeby to załatwić, ponieważ jej imię jest na umowie, a Enea nie chce ze mną rozmawiać. Teraz muszę iść do naszego banku i sprawdzić, gdzie są pieniądze za pierwszą wpłatę, którą zarobiłem na ich stary numer konta i została ona zdjęta z naszego konta. Jak już mówiłem, zawsze ma się do czynienia z 10 latami w Polsce.


Jeszcze inny piękny dzień w Poznaniu, 26C, słoneczny i lekki. Nie może być lepiej, nawet w Hiszpanii. Pytanie jest zawsze możliwe, że osoba, która spędził całe swoje życie w miejscu, które miało cztery sezony, mieszka w miejscu, które ma tylko dwa. Kocham jesienią i wiosną, lato, jeśli nie jest zbyt gorąco, ale teraz jestem bardzo zmęczony zimą w zimne i ponure dni. Idealnie byłoby miło mieć mieszkanie w Hiszpanii na zimę, ale finanse temu zapobiec.

No comments: