Saturday, June 03, 2017

Paris disaster.

 
The live webcam has returned of the new baby storks in one of the Polish villages. You can view them on the right side of this blog.

OK, I try not to write about political things here but..........this latest disastrous decision of "Orange Head" to withdraw the U.S. from the Paris climate agreement makes me furious. Last week he alienated allies, this week he alienated the world. What is wrong with this man and those thousands of people who support him. Even Russia and China are in full support of the agreement. He said it was to fulfill a promise he made before   his election. What about the promise he made to coal miners to bring back their jobs before the election and now says he won't do it. Do they support him now? Only about six months in office and he has done more harm to the country than any previous President. The government is getting nothing done on domestic issues because it is always dealing with his insane ideas. There is no new budget, no new health plan, no new tax reform. There are so many investigations and committees about his alleged dealings with Russia that there is no time for business about the country itself. It makes me ill.

To take our minds off of "Orange Head", we went to Browar to find a new puzzle to put together. We found a nice with a scene of a valley  in the Alps in the summer time. Joan liked it so that was that. Looking at the box that held the picture we soon discovered we were in trouble. The puzzle has 2000 pieces and is 96 x 68 cm in size. This will be the biggest puzzle we ever put together. What have we gotten ourselves into?

Kamera pokazująca obraz w czasie rzeczywistym w gnieździe z bocianimi pisklętami, powróciła do jednej z polskich wiosek. Można je zobaczyć po prawej stronie tego bloga.

OK, staram się nie pisać o polityce tutaj, ale .......... ta ostatnia katastrofalna decyzja „Pomarańczowej Głowy” o wycofaniu się USA z paryskiego porozumienia klimatycznego, sprawiła, że jestem wściekły. W ubiegłym tygodniu odciął się od sojuszników, w tym tygodniu od świata. Co jest nie tak z tym człowiekiem i tym tysiącem ludzi, którzy go popierają? Nawet Rosja i Chiny w pełni wspierają porozumienie. Powiedział, że spełnia obietnice, złożone przed wyborami. A co z obietnicami złożonymi przed wyborami górnikom, o przywróceniu ich miejsc pracy - teraz mówi, że tego nie zrobi.Czy oni go teraz wspierają? W zaledwie około sześć miesięcy urzędowania, uczynił więcej szkody krajowi, niż którykolwiek poprzedni prezydent. Rząd nie robi nic w sprawach krajowych, ponieważ zawsze popiera jego szalone pomysły. Nie ma nowego budżetu, nowego planu zdrowia, reformy podatkowej. Jest prowadzonych tak wiele śledztw i spraw dotyczących rzekomych kontaktów z Rosją, że nie ma czasu pracować dla kraju. To sprawia, że ​​czuję się źle.

By zapomnieć o „Pomarańczowej Głowie”, udaliśmy się do Browaru, kupić nowe puzzle. Znaleźliśmy obrazek z przyjemną doliną w Alpach latem. Joan się spodobała, więc to było to. Patrząc na pudełko ze zdjęciem wkrótce odkryliśmy, że mamy problem. Puzzle składają się z 2000 sztuk i mają 96 x 68 cm. To będą największe puzzle, jakie kiedykolwiek układaliśmy. W co się wpakowaliśmy?

No comments: