Wednesday, June 14, 2017

Not much happening.

A gray, cloudy day today without much happening to tell you about. A message from a distant cousin on the west coast of the U.S. to tell me she wants to set up a chat time for the weekend. She is from my Rajewski side of the family and can fill in information about what she knows. That should be interesting. I know her ancestral line but am short on information about her.

Our contract is almost up with EchoStar, out internet/TV provider,  so I have to go in and sign a new contract. For renewing they offer internet service for 1 zl a month for the first 6 months.

Szary, pochmurny dzień dzisiaj bez większego zdarzenia, aby ci opowiedzieć. Wiadomość od dalekiej kuzynki na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, aby mi powiedzieć, że chce zorganizować czas rozmowy na weekend. Jest z mojej strony Rajewskiego i może wypełnić informacje o tym, co ona wie. To powinno być ciekawe. Znam jej przodkową linię, ale brakuje mi informacji o niej.


Nasza umowa dotyczy prawie EchoStar, dostawcy Internetu / telewizji, więc muszę iść do nowego kontraktu. Za odnowienie oferują usługi internetowe za 1 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy.

1 comment:

greenbandman said...

Hi, I use PolSat in Przyjma and have both internet and TV via satellite dish. Wireless is the way to go in the villages which are usually served by one wire with an ultra slow internet.