Thursday, June 29, 2017

Skype problem.

Daniel, Joan and I.
 
Earlier today I had a problem with Skype when trying to talk with my Spanish partner. The little circle where you change your status to online was only in blue color with a little white arrow going round and round. No matter what I did it wouldn't change Plus, all of my contacts has the white circle meaning no connection to them.  Then, a minute later, all contact names  disappeared. I did a search for his name, found it, added it to my list but it still did not appear. AGAIN I SEARCHED, found it but this time clicked on it in Search and the derails of our last conversation but he still showed as offline. Taking a chance I clicked on video call and he answered. I told him what happened and he said hang up and he would call me back. When he did, suddenly his name was in my contact list but still the spinning blue circle. Ten minutes later my laptop shutdown. I restarted it and was going to uninstall and reinstall Skype but it was time for food shopping so we went. When I returned home I turned on the laptop and Skype was working well again. GO Figure.

Stash came by for a visit at 12:00 and, as usual, we talked about various things like educational systems, mathematicians, health and opera. I didn't know that Bizet, the French composer who wrote the opera, Carmen, about a Spanish women, had never been to Spain or that Puccini, the Italian composer of Madame Butterfly, had never been to Japan. He received records from the wife of the Japanese Ambassador of that time and from those recordings he composed the opera. Stash is a wealth of information.

Zbyszek took the picture above and sent it took me. I had an excellent time playing with Daniel. I wonder if his mother would rent him out to us for a day? :-)

Podczas rozmowy na Skypez moim hiszpańskim partnerem miałem problem z tą aplikacją. Małe kółeczko, którym możesz zmienić status online, był tylko w kolorze niebieskim, a biała strzałka kręciła się w kółko. Niezależnie od tego, co zrobiłem, nic się nie zmieniło, wszystkie moje kontakty miały  biały okrąg oznaczający brak połączenia. W chwilę później wszystkie kontakty zniknęły. Poszukałem jego imię, znalazłem, dodałam je do mojej listy, ale nadal kontakt się nie ukazał. Znowu poszukałem, znalazłem , ale tym razem kliknąłem na nie w folderze Wyszukiwanie kontaktów i  w przebiegu w naszej ostatniej rozmowy, ale nadal jego kontakt pokazał jako offline. Korzystając z okazji, kliknąłem na rozmowę wideo i on odpowiedział. Powiedziałem mu, co się stało, a on powiedział, że odłoży słuchawkę i do mnie oddzwoni. Kiedy to zrobił, nagle jego imię było na mojej liście kontaktów, ale wciąż z  kręcącym się niebieskim kółkiem. Dziesięć minut później mój komputer  wyłączył się. Zrestartowałem go,  odinstalowałem i zainstalowałem Skype, ale nadszedł czas na zakupy, więc wyszliśmy. Kiedy wróciłem do domu, włączyłem laptop i Skype działał dobrze. Pomyśl.

Stash przyszedł z wizytą o godzinie 12:00 i jak zwykle rozmawialiśmy o różnych sprawach, takich jak systemy edukacyjne, matematycy, zdrowie i opera. Nie wiedziałem, że Bizet, francuski kompozytor, który napisał operę Carmen - rzecz o hiszpańskich kobietach - nigdy nie był w Hiszpanii lub, że Puccini, włoski kompozytor Madame Butterfly, nigdy nie był w Japonii. Otrzymał zapisy od żony japońskiego ambasadora z tamtych czasów i na ich podstawie  skomponował operę. Stash to chodząca encyklopedia.

Zbyszek zrobił to zdjęcie, które widać powyżej i przysłał mi je. Świetnie się bawiłem z Danielem. Zastanawiam się, czy jego matka zgodzi się, aby był z nami przez jeden dzień? :-)

2 comments:

GoogleGaggler said...

David, join the club...re: Skype connection issues...I've had enough of them
myself to go looking online...apparently, many others have similar issues.
Here's one website you might take a look at:

http://downdetector.com/status/skype

~Stephanie/GG

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks.