Monday, June 05, 2017

Still happening.

Bureaucracy raised it's ugly head today when I received a letter from Enea, our energy company, saying I didn't pay last months bill. Checking my online bank account it was paid on May 2nd. I called Enea but was only able to get a Polish speaker, He said they had no one who spoke English. I find that hard to believe and think he was just too lazy to find someone. Tomorrow I will enlist the help of my friend, Radek, to call, explain my situation and get this straightened out. Ten years later and still theses things pop-up. Of course, it is partly my fault for not learning the language well enough by now.

We started working on the 2000 piece puzzle today. It is going to take some time.

Biurokracja podniosła dziś brzydką głowę, kiedy otrzymałem list od Enei, naszej firmy energetycznej, mówiąc, że nie zapłaciłam rachunku za ostatnie miesiące. Sprawdzam moje konto bankowe, które zostało zapłacone 2 maja. Zadzwoniłem do Enei, ale tylko mówiłam po polsku, powiedział, że nie ma nikogo, kto mówił po angielsku. Uważam, że trudno uwierzyć i sądzić, że był zbyt leniwy, żeby znaleźć kogoś. Jutro posłużę się pomocą mojego przyjaciela, Radka, zadzwonić, wytłumaczyć moją sytuację i wyprostować. Dziesięć lat później i nadal tez rzeczy pop-up. Oczywiście jest to moja wina, że nie uczyłem już wystarczająco dużo języka.


Zaczęliśmy dziś pracować nad układem puzzle 2000. To zajmie trochę czasu.


No comments: