Monday, July 23, 2012

A new place.

So, by now, if you been reading this blog in the past, you know that Joan and I are castle or palace lovers and we enjoy going to see them everywhere we travel. One of the castles that has been high on our list to see the Ksiąz castle in Lower Silesia, the lower eastern part of Poland. In our travels we have been close a few times but never actually went to see it for different reasons.. Ksiąz is the third largest castle in Poland, near the city of Walbrych.  Of course we need a place to stay and found an intresting accomodation across the southern border into the Czech Republic. It's a room in a house owned by a couple and interestingly enough the young man's name is David and he is from Chicago.  How's that for a coincidence. We emailed for a reservation for Friday, Saturday and Sunday night and are waiting for a confirmation from him. If we receive it we will leave on Friday morning at 9AM and arrive there about 3PM.  We thought about staying in Wrocław, north of Walbrych, but thought it would be worth the extra driving time to stay in the mountains of the Czech Republic.  It's only an hours drive back north to see the castle so that's not bad.

Saturday we'll spend at the castle taking as many pictures as I can and then return to our room.  Sunday we'll spend the day walking in the mountains and taking in mother nature. A day to rest and relax instead of being on the go as we usually are on our little excursions. Monday we'll leave and return to Poznań.

Więc teraz, jeśli już czyta ten blog, w przeszłości, wiesz, że Joan i ja jesteśmy zamek lub pałac kochankami i cieszymy będzie je zobaczyć wszędzie podróżować. Jeden z zamków, który został wysoko na naszej liście, aby zobaczyć zamek Książ na Dolnym Śląsku, niższej wschodniej części Polski. W naszej podróży byliśmy blisko kilka razy ale nigdy nie udał się, aby zobaczyć go z różnych powodów .. Książ jest trzecim co do wielkości zamek w Polsce, w pobliżu miasta Walbrych. Oczywiście musimy się gdzie zatrzymać i znaleźć zakwaterowanie Ciekawe całej południowej granicy do Czech. Jest to pokój w domu należącym do pary i ciekawe tego młodego człowieka na imię Dawid, a on jest z Chicago. Czy to nie zbieg okoliczności. Mamy pocztą elektroniczną o rezerwację na piątek, sobotę i niedzielę w nocy i czekają na potwierdzenie od niego. Jeśli otrzymamy go będzie zostawić w piątek rano na 9 rano i przybyć tam o 3PM. Myśleliśmy o pobyt we Wrocławiu, na północ od Walbrych, ale myślałem że będzie warta dodatkowego czasu jazdy na pobyt w górach w Republice Czeskiej. To tylko godziny jazdy z powrotem na północ, aby zobaczyć zamek tak, że nie jest źle.

Sobota będziemy spędzać na zamku biorąc tyle zdjęć, ile tylko mogę, a następnie powrót do naszego pokoju. Niedziela będziemy spędzać dzień chodzić po górach i biorąc w matkę naturę.Dni na odpoczynek i relaks, a nie będąc w podróży, jak zwykle znajdują się na naszych małych wycieczek. Poniedziałek zostawimy i wrócić do Poznania.

No comments: